Velkommen til Fountain House

Vælg hvilken hjemmeside, du ønsker at besøge.

Fonden Fountain House

Fonden Fountain House udvikler videns- og værdibaserede indsatser for, at mennesker med psykiske lidelser deltager ligeværdigt i samfundets fællesskaber.

Fountain House København

I Fountain House København bliver du medlem af vores fællesskaber i enten Fontana, Bogstøtten eller Kernehuset, hvor fokus er på arbejdsopgaver, uddannelse og socialt netværk.

Fontanaskolen – STU

Fontanaskolen er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år med psykiske udfordringer samt autismespektrumforstyrrelser.

Aftenskolen

Aftenskolen tilbyder undervisning for psykisk sårbare, mest om dagen og i trygge rammer. Debatarrangementer med en bred vifte af emner er åbne for alle.