Bliv medlem

I Fountain House er du ikke bruger, klient eller patient – hos os bliver du medlem. Et medlemskab af Fountain House er uden tidsbegrænsning og gratis for dig, der bor i Københavns og Frederiksberg Kommune. Hvis du kommer fra en anden kommune i Københavnsområdet, er du dog stadig velkommen til at henvende dig for at høre, om du også kan komme til at benytte os.

Huset er åbent for alle, der oplever psykiske problemer og har behov for en struktureret hverdag. Du behøver ikke at have en psykiatrisk diagnose.

For at blive medlem skal du blot ringe på 3916 0910 og få en introsamtale i den afdeling, som du gerne vil være en del af. Herefter aftaler du med en medarbejder, hvor mange timer om ugen, du vil komme i huset. Ethvert forløb i huset tilrettelægges individuelt og kan justeres hen ad vejen.

Bliv medlem af Kernehuset
Kernehuset er for alle over 18 år, der ønsker en struktureret og indholdsrig hverdag med små og store arbejdsopgaver, fællesskab og socialt samvær.

Bliv medlem af Bogstøtten
Bogstøtten er et tilbud til psykisk sårbare studerende fra almene uddannelser, der har behov for studiemiljø, studievejledning og støtte til at komme gennem uddannelsen.

Bliv medlem af Ungehuset Fontana
Ungehuset Fontana er for psykisk sårbare unge mellem 18 og 30, der har behov for støtte, socialt samvær og en struktureret hverdag med fokus på musik og kreativitet.

Bliv elev på Fontanaskolen - STU
Fontanaskolen er en treårig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 med psykiske problemer. I modsætning til resten af Fountain House, skal man visiteres af kommunen.