Bogstøtten

Bliv en del af et studiemiljø for psykisk sårbare

Bogstøtten er et tilbud til psykisk sårbare studerende, med eller uden diagnose. I Bogstøtten kan du få støtte og vejledning til at komme igennem dine studier, men også til at få et afbalanceret studieliv med plads til både arbejde og fritid.

Hos os bliver du del af et studiemiljø, hvor et væsentligt element er det fællesskab, der eksisterer imellem de studerende. Bogstøtten råder over læserum, hvor man kan forberede lektioner, skrive opgave eller speciale.

Bogstøtten er et sted, hvor vi tager del i hinandens liv, såvel nedture som succesoplevelser. Det er studielivet, som er i fokus, ikke sygdom, selv om alle, der kommer i Bogstøtten, har hver deres at slås med. Det er et miljø, hvor mange forskellige fag og personligheder mødes.

I Bogstøtten kalder vi de studerende ’medlemmer’. Du bliver medlem af Bogstøtten, og et medlemskab er gratis.

 

En del af Fountain House

Bogstøtten hører under Fountain House, og det betyder, at du også bliver del af et større fællesskab med mennesker i andre livssituationer end dig selv. Bogstøtten slog dørene op i 1995, og du kan læse mere om både historie og nutid i jubilæumsskriftet Bogstøtten & Fontana 25 år (2020).

 

Erfaringer viser

Bogstøtten har en afgørende betydning for mange studerendes progression i studiet. Medlemmerne oplever, at Bogstøtten udgør en ramme om deres studieliv, som er med til at fastholde dem i at være studieaktive og hjælper dem til at strukturere hverdagen for på den måde at blive færdig med studiet.

Herudover oplever medlemmer af Bogstøtten at få støtte til at håndtere svære perioder i livet og bedre at kunne tackle de udfordringer, der kan spænde ben i hverdagen, når man også er ramt af psykiske problemer.

For de fleste kommer Bogstøttens medlemmer og medarbejdere til at udgøre et vigtigt netværk – noget der er afgørende, hvis man eksempelvis har mistet kontakten til ens medstuderende på studiet. Når der er fokus på den enkeltes ressourcer, oplever vi, at de studerende begynder at turde udfolde sig og tro på fremtiden.

Når de studerende er blevet færdig med studierne, er der mange, der holder fast i deres tilknytning til stedet. De bliver ved med at se vennerne fra Bogstøtten og danner selv netværksgrupper.

Bogstøtten

Bliv medlem

Hvem kan bruge Bogstøtten?

Bogstøtten er for dig, der er studerende og samtidig slås med psykiske problemer, og som har brug for støtte til at holde fast i og gennemføre studiet, men også til at tackle hverdagen. Bogstøtten bliver især benyttet af studerende fra de lange og mellemlange videregående uddannelser, men studerende på gymnasialt niveau er også velkomne.

Det er gratis for borgere i Københavns og Frederiksberg Kommune. Bor du i en anden kommune i Hovedstadsområdet, er du dog stadig velkommen til at kontakte os for at høre, om du kan bruge vores tilbud.

Kom til introduktion for nye medlemmer og find ud af, om Fountain House og Bogstøtten er det rette sted for dig.

 

Skal jeg være studieaktiv?

Bogstøtten er også for dig, der holder pause fra studierne, enten fordi du er sygemeldt, eller fordi du er kommet i tvivl om, hvorvidt du læser det rigtige. Målet er at hjælpe dig i gang med studierne igen eller videre med det, du finder ud af, du vil lave. Man behøver altså ikke at være studieaktiv, men man forventes at have et studieperspektiv, når man starter.

Har du brug for en pause i studierne, så kan du stadig bruge både Bogstøtten og Fountain House til at holde dig i gang. Det kan du for eksempel gøre ved at deltage i de arbejdsopgaver, der er i forhold til at drive huset. Vi tilstræber, at der findes opgaver, der passer til den enkeltes ressourcer og interesser, og det kan være både praktiske og administrative, store og små opgaver.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os for mere information.

Telefon: 39 16 09 70

E-mail: bogstoetten@fountain-house.dk

Åbningstider

Mandag: 8:30 – 16:00
Tirsdag:  8:30 – 18:00
Onsdag: 8:30 – 16:00
Torsdag: 8:30 – 16:00
Fredag: 8:30 – 15:00

 

Bogstøtten

Info til fagfolk

Hvem kan bruge Bogstøtten?

Bogstøtten benyttes især af studerende fra de lange og mellemlange videregående uddannelser, men studerende på gymnasialt niveau er også velkomne.
Tilbuddet er henvendt til psykisk sårbare studerende, der bor i Københavns og Frederiksberg Kommune.
Tilbuddet er enten finansieret efter Servicelovens § 104 eller gennem Lov om Aktiv Beskæftigelse §32.

Studerende fra andre kommuner kan bruge Bogstøtten efter forudgående aftale med en sagsbehandler i den pågældende kommune.

Uanset hvilken kommune i Hovedstadsområdet man bor i, er man velkommen til at komme til en introsamtale. Her kan man få hjælp til en afklaring af, hvorvidt Bogstøtten er det rigtige for én.

Skal man være studieaktiv?

Man behøver ikke være studieaktiv, men man forventes at have et studieperspektiv.

Man kan for eksempel også bruge Bogstøtten i en periode, hvor man prøver at blive klar til at begynde på en uddannelse eller i en periode med orlov.

 

Støttemuligheder

Når man begynder i Bogstøtten, har man mulighed for at få støtte fra både vejledere og medstuderende. Man kan få individuel hjælp til både faglige udfordringer og eksistentielle problemer.

 

Varighed

Brugen af Bogstøtten varierer fra studerende til studerende. Man tager udgangspunkt i den enkeltes studieplaner for eksempel i forhold til eksamener og opgaveafleveringer.

Ungehuset Fontana

I Ungehuset Fontana bliver du del af et trygt fællesskab sammen med andre unge mellem 18 og 30 år med fokus på kreativitet og musik.

Gå til Ungehuset Fontana

Kernehuset

I Kernehuset bliver du en del af et arbejdsfællesskab, hvor du og andre medlemmer på frivillig basis arbejder sammen med husets medarbejdere om husets mange opgaver.

Gå til Kernehuset

Fontanaskolen - STU

Fontanaskolen er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år med psykiske udfordringer samt autismespektrumforstyrrelser.

Gå til Fontanaskolen

Grafix

Grafix er en socialøkonomisk virksomhed, hvor psykisk sårbare tager de første skridt ind på arbejdsmarkedet. Grafix producerer tryksager m.m. i høj kvalitet og til en fair pris.

Gå til Grafix

Bogstøtten

Bogstøtten er et tilbud til psykisk sårbare studerende. Her kan du få støtte og vejledning til at komme igennem dine studier - og til at skabe balance mellem arbejde og fritid.

Gå til Bogstøtten

Aftenskolen

Aftenskolen tilbyder undervisning for psykisk sårbare, mest om dagen og i trygge rammer. Debatarrangementer med en bred vifte af emner er åbne for alle.

Gå til Aftenskolen