Om Fontanaskolen

Din uddannelse - Din skole - Dit liv!

Er du tidligere sprunget fra en ungdomsuddannelse, eller fik du aldrig begyndt, og har du haft psykiske problemer gennem længere tid, så er Fontanaskolen muligvis den rette uddannelse for dig.

Fontanaskolen – STU er en treårig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge fra 16-25 år med psykiske problemer.

På Fontanaskolen sammensætter du din egen uddannelse med netop de fag, som interesserer dig inden for kreative, kropslige, teoretiske og praktiske fag. Men her får du ikke kun en faglig ungdomsuddannelse. Du kommer til at træne dine sociale færdigheder, og du vil opleve et unikt sammenhold med andre unge, der slås med de samme problemstillinger som du. Igennem coaching og arbejdet med din faste kontaktperson får du de nødvendige værktøjer til at tackle det, som udfordrer dig i hverdagen, og du bliver hjulpet med at holde fast i at gennemføre din uddannelse.

Du vil opleve, at du får lyst til livet igen, og at du kan langt mere, end du tror. Formålet er, at du får et mere helt og sammenhængende liv, tættest muligt på det liv andre unge lever.

På skolen vil du opleve et trygt, forudsigeligt og inspirerende socialt miljø, hvor du som elev har indflydelse på alt fra, hvad vi skal spise til morgenmad, hvilke udflugter vi skal på, til hvilken undervisning, der skal være. Du er med til løbende at forandre og indrette skolen, så den passer til dem, der bruger den.

Her bliver du mødt med rummelighed og forståelse for dine udfordringer. Vi tager udgangspunkt i det menneske, du er lige nu og her og hjælper dig med at fokusere på det du kan og drømmer om.
Her kan du være præcis, som du er uden at føle dig forkert.

Hvis du tror, at Fontanaskolen er noget for dig, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre mere.