Fontanaskolen – STU

STU er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Fontanaskolen STU er en særligt tilrettelagt treårig ungdomsuddannelse, for unge mellem 16-25 år med både generelle psykiske udfordringer og gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret.

Fontanaskolen startede i 2011 og er en del af den socialøkonomiske forening AlleKan, som har til formål både at skabe aktiviteter og udvikle arbejdspladser for psykisk sårbare mennesker. Fontanaskolen har netop genvundet udbuddet i Københavns Kommune og har også udbuddet i Nordsjællands Kommuner. Vi samarbejder derfor med følgende kommuner; Frederiksberg, Herlev, Høje Tåstrup, Brøndby Strand, Ballerup, Ishøj, Albertslund, Hvidovre, Greve, Gladsaxe,Tårnby, Gribskov, Lyngby Taarbæk, Vordingborg, Frederikssund, Furesø, Køge, Glostrup, Allerød, Fredensborg, Hillerød, Halsnæs, Hørsholm og Rudersdal.

For at blive elev på skolen, skal den unge visiteres af sin UU vejleder fra den kommune, den unge bor i, til et uddannelsesforløb på Fontanaskolen. Fontanaskolens målgruppe er unge med psykiske udfordringer; herunder eks., skizofrenispektret, adhd, angst, autisme, personlighedsforstyrrelser herunder borderline eller fobi m.m.

 

Uddannelsens formål

Karakteristisk for psykisk sårbare unge er, at de på grund af deres psykiske udfordringer eventuelt har måttet afbryde en ordinær ungdomsuddannelse eller aldrig er kommet i gang.

Undervejs i processen kan den unge være blevet svækket i både sin faglige og personlige kompetencer. Den unge kan have svært ved at fungere socialt og have svært ved at koncentrere sig.

Formålet med Fontanaskolen STU er således at styrke den unges personlige, sociale og faglige kompetencer i et trygt og ligeværdigt rum. Det er vores mål, at den unge opnår et mere helt og sammenhængende liv, og finder styrken til at leve det liv han / hun ønsker. Målet er ligeledes at den unge senere kan indgå i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge, med de vilkår den unge har med sig.

 

Uddannelsesforløbet

Fontanaskolen tilbyder et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, med udgangspunkt i den enkelte unges ønsker, nuværende livssituation og psykiske udfordringer.

Kontakt

Fontanaskolen – STU
Hammershusgade 17
2100 København Ø

Skoleleder Per Saaby
Telefon: 42 39 24 33
E-mail: stu@fountain-house.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag:
kl. 8.30 til 16.00
Fredag: kl. 8.30 til 15.00

Følg os på Facebook

I samarbejde med den unges kontaktlære på skolen, laves der et skema efter den unges ønsker, behov og de mål der er beskrevet i uddannelsesplanen. Skolen tilbyder et nuanceret udvalg af fag under det kropslige, det kreative, det faglige og mere praktiske fag.

På vores STU har vi tre overordnede linjer:

 • Den Kreative
 • Den Faglige
 • Den Kropslige & sundhedsmæssige

På Fontanaskolen følger pengene eleven. Det vil sige at eleven har et fast beløb til rådighed hver måned, som kan anvendes til individuelt tilrettelagte læringsforløb, som eleven i samarbejde med sin kontaktlærer koordinerer, planlægger og økonomisk forvalter. Den unge har ligeledes mulighed for at komme i et selvvalgt praktikforløb og / eller få hjælp og støtte til at færdiggøre enten 9′ ende og/eller 10’ende klasse (AVU) eller enkeltfag på HF.

Eksempler på praktikker i 2017-18; Rideterapeut, Billedkunstner, Negleteknikker, Kantinemedarbejder, Dyrepasser, Klubmedarbejder, Snedker/Tømrer og Frisør.

Eksempler på individuelle tilrettelagte læringsforløb (valgfag); Negleteknikkursus, Sangundervisning, Maleriudstilling , Diætist, Japansk, Koreansk, Individuelt Træningsprogram, Mangategning, Sykursus, Hygiejekursus, Tysk, Fransk, Eksamensangstkursus, Vokskursus, Førstehjælpskursus, Geografi (HF-niveau), Biologi (HF-niveau), Guitarundervisning, Bygning af cykel og meget mere.

 

Kontaktlærer

Hver elev får en kontaktlærer på skolen, der gennem ugentlige samtaler støtter den unge i, at fastholde processen under hele skoleforløbet. Det styrker elevens forståelse og indsigt i egne problemer og giver de rette værktøjer til at tackle det, som er svært.

 

Efter Fontanaskolen

Når eleven afslutter sit treårige uddannelsesforløb, vil han / hun automatisk blive tilbudt at fortsætte med at være en del af Fountain House. Deres medlemskab er livslangt, og de kan frit benytte sig af de andre tilbud i huset.

Det kan tilføjes ud fra en tilfredshedsundersøgelse foretaget i 2017, at 85% af tredjeårseleverne har et fast, stabilt fremmøde på 90% eller derover. De sidste tre år har 12-15 elever hvert år været i ekstern praktik i gennemsnit 20,5 dag pr. elev. De sidste tre år har 25 elever taget 47 eksamener på 9. -10. klasses niveau og HF enkeltfag. 77% af eleverne er undervejs i deres forløb på Fontanaskolen STU flyttet i egen bolig og lever et selvstændigt hverdagsliv. 65% af eleverne der færdiggør uddannelsen starter på en ordinær ungdomsuddannelse efter deres forløb på Fontanaskolen.

Hvis de ønsker at fortsætte i en ordinær uddannelse, er Bogstøtten et godt tilbud til at hjælpe dem gennem studierne. De kan også fortsætte tilknytningen til det sociale miljø i Ungehuset Fontanaeller få en hverdag med små og store opgaver i Kernehuset.

Uanset hvad den unge ønsker at fortsætte med, støtter og hjælper Fontanaskolen, så den unge kommer godt og succesfuldt videre i sit liv. Vi følger dem så længe, de har behov for det.

Fontanaskolen – STU

Fontana som skole

Vores skole – Vores valg

Fontanaskolen STU er placeret lige i hjertet af Østerbro, og vi er naboer til Fountain House. Fontanaskolen er en forholdsvis lille skole med højt til loftet og plads til forskellighed. På Fontanaskolen går der lige nu cirka 40 elever og der er ansat 11 undervisere, en administratiuv medarbejder og vores skoleleder Per Saaby.

Vores tilgang til samarbejdet med eleverne på Fontanaskolen, bygger på både et fælles menneskesyn og tre grundlæggende værdier, samt en fælles faglig forståelsesramme. Dette fundament fremhæver det fælles faglige ståsted – teoretisk og metodisk.

Vores fælles menneskesyn og vores værdier danner grundlaget for tilrettelæggelsen af de overordnede rammer, som den pædagogiske praksis udføres i. Dette gør at eleverne, igennem deres treårige uddannelsesforløb, arbejder målrettet og bevidst med deres faglige udfordringer og personlige barrierer. Det betyder at eleverne er medskabende til, at de får et så selvstændigt, aktivt deltagende og værdigt voksenliv som overhovedet muligt. Fundamentet består af

Vores Menneskesyn

Vi møder den enkelte elev åbent og nysgerrigt med en interesse for hele elevens livssituation.

Vi tror på relationen som et bærende element for elevernes udvikling.

Vi tror på at eleverne kan udvikle et meningsfyldt og selvstændigt liv med egne valg og at de kan blive en del af et større fællesskab.

 

Skolens værdier

Struktur:  Eleverne ved hvad de skal – forudsigelighed.
 • Meningsfulde rutiner
 • Plads til forhandling
 • Vedholdende i kontakten
 • Individuelle skemaer
 • To obligatoriske fag (medborgerskab og skoleråd)
 
Fællesskab: Fællesskab som mulighed.
 • Medbestemmelse og medindflydelse
 • Alle elever inkluderes ud fra den enkeltes behov
 • Plads til den eleven er
 • Mulighed for at vælge det sociale til og fra
 
Tryghed: Skabe bæredygtige relationer.
 • At have et valg (og blive respekteret i det)
 • At være direkte og ærlig
 • Tid og nærvær
 • Tage den anden alvorligt
 • Spørge til hensigter og være tydelige i hensigter
 • At have samme kontaktperson gennem hele uddannelsesforløbet

Vi har en bred vifte af pædagogiske og didaktiske metodetilgange på skolen, dog er vores fælles udgangspunkt at; Relationen til hver en tid, står over metoden.

På Fontanaskolen STU vil eleverne opleve et trygt, forudsigeligt og inspirerende socialt miljø, hvor de har indflydelse på alt fra, hvad vi skal spise til morgenmad, hvilke udflugter vi skal på, til hvilken undervisning, der skal være. Eleverne er også med til ansættelsessamtaler og har mulighed for at sidde i skolens bestyrelse.

Fontanaskolen er nomeret til 50 elever, og for at underbygge trygheden er der mulighed for 1:1 undervisning, og størrelsen på undervisningshold er max 8 elever. Dog er der både flere undervisere og elever der deltager i de obligatoriske fag.

Hvis du tror, at Fontanaskolen er noget for dig, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre mere og aftale et besøg med en rundvisningstur på skolen.

 

Fontanaskolen – STU

Hverdagen på Fontanaskolen

Opstartspraktik på Fontanaskolen

Vi har siden sommerferien 2018 oplevet en stor tilstrømning af elever til skolen, hvilket selvsagt er meget positivt. Det har betydet at der har været mange nye ansigter, i forskellige variationer af praktikforløb, at forholde sig til for vores nuværende elever. For at kvalificere praktikforløbene og sikre den fortsatte tryghed og forudsigelighed i hverdagen på skolen har vi besluttet, at det fremover fra 2019, er muligt at komme i praktik den første uge i måneden i Februar – April – Juni – September og November. Praktikken løber over tre dage (mandag, tirsdag og onsdag). Eleven er selv med til at sammensætte sit skema i praktikdagene.

 

 

Et trygt ungemiljø

En af Fontanaskolens vigtigste opgaver er at sikre et ungemiljø, der er trygt og forudsigeligt med tydelige strukturer og rammer for hverdagen. Eleverne har selv designet lokalerne, så de fremstår hyggelige, dekorative og indbydende.
Dagligdagen er struktureret omkring både fælles og individuel undervisning samt andre aktiviteter.
En del af trygheden opstår via elevernes individuelle skemaer og den tætte kontakt imellem eleverne og kontaktlærerne, der altid er klar til en snak om de daglige udfordringer, små som store.

Ungehuset Fontana

I Ungehuset Fontana bliver du del af et trygt fællesskab sammen med andre unge mellem 18 og 30 år med fokus på kreativitet og musik.

Gå til Ungehuset Fontana

Kernehuset

I Kernehuset bliver du en del af et arbejdsfællesskab, hvor du og andre medlemmer på frivillig basis arbejder sammen med husets medarbejdere om husets mange opgaver.

Gå til Kernehuset

Fontanaskolen - STU

Fontanaskolen er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år med psykiske udfordringer samt autismespektrumforstyrrelser.

Gå til Fontanaskolen

Grafix

Grafix er Fountain Houses nye grafiske værksted, som lige nu er under etablering. Grafix slår dørene op og begynder sin produktion i slutningen af 2019.

Gå til Grafix

Bogstøtten

Bogstøtten er et tilbud til psykisk sårbare studerende. Her kan du få støtte og vejledning til at komme igennem dine studier - og til at skabe balance mellem arbejde og fritid.

Gå til Bogstøtten

Aftenskole

Aftenskolen tilbyder undervisning om dagen, i trygge rammer og er åben for alle borgere. Medlemskab af Fountain House er ikke en forudsætning.

Gå til Aftenskolen