Musikken er min heling

Recovery kan ikke sættes på formel. I Fountain House er der plads til at finde sin helt egen vej. Freja fortæller her, hvordan huset hjalp hende til at gennemføre sit livsformål.

Læs mere

Fællesskaber på tværs

Ungehuset Fontana og CKB samarbejder på tværs af Teglværksgade. For Delal har det betydet, at hun er blevet del af nogle vigtige ungefællesskaber.

Læs mere

I Poetens værksted

Johnny Fredriksen føler en forpligtelse til at skrive digte. Nogle af dem handler om psykisk sygdom, mens andre kredser om emner som død, ensomhed og kærlighed.

Læs mere

En melormefarm i kælderen

I Fountain House bliver idéer til virkelighed. Michael, der er medlem i Kernehuset fortæller, hvordan han satte sit præg på husets folkekøkken i 2017.

Læs mere

Et brud med ensomheden

Bogstøtten er et tilbud til studerende med psykiske problemer. Isis fortæller, hvordan Bogstøtten har været afgørende i forhold til at skabe balance i hendes liv.

Læs mere