Et brud med ensomheden

Bogstøtten er et tilbud til studerende med psykiske problemer. Isis fortæller, hvordan Bogstøtten har været afgørende i forhold til at skabe balance i hendes liv.

Isis er medlem af Bogstøtten – Fountain Houses tilbud til studerende. Her startede hun i 2016, da hun blev sygemeldt midt i specialet og indså, at hun havde brug for støtte for at komme op på hesten igen. ”Det var svært at erkende den sårbarhed. Man er så vant til, at man skal være stærk i det her konkurrencesamfund. Og omvendt skal man være meget syg for at få hjælp i det offentlige system. Men jeg opdagede, at i Bogstøtten kan man være både stærk og sårbar på én gang. Og det er vigtigt, hvis man skal komme sig,” fortæller Isis.

Balance mellem studie og fritid
Isis læste pædagogik på Københavns Universitet og sloges samtidig med psyken. ”Det er ensomt at være studerende. I Bogstøtten fandt jeg et fællesskab, hvor der var plads til mere end bare karakterer. Her er der fokus på, at hele ens liv skal fungere og ikke kun studiet,” siger hun.

”Min kæreste sagde en dag, at jeg var et nyt menneske, når jeg kom hjem, efter jeg startede i Bogstøtten. Jeg lærte at lægge mit studie på hylden og holde fri, når jeg kom hjem. Helt fysisk får man en kasse i Bogstøtten, hvor jeg lagde jeg alle mine bøger og papirer, når jeg var færdig med dagens arbejde. Så kunne jeg holde fri derhjemme og dyrke motion eller bare spille x-boks,” griner Isis.

Isis

- Min kæreste sagde en dag, at jeg var et nyt menneske,
når jeg kom hjem, efter jeg startede i Bogstøtten

Støtten fortsætter efter studiet
Isis afleverede sit speciale i maj og er nu jobsøgende. ”Det er også svært. Heldigvis stopper hjælpen i Bogstøtten ikke, når man er færdiguddannet. Nu kommer jeg to gange om ugen og skriver ansøgninger. Det gør, at jeg kan holde fast i fællesskabet og snakke med andre om at søge job. Uden det ville jeg risikere den samme ensomhed, som da jeg læste.”
Isis er ikke i tvivl om, at netop fællesskabet i Bogstøtten har været afgørende for hende. 
”Hvis jeg ikke havde haft Bogstøtten, så ville jeg være blevet sygemeldt efter specialet. Verden udenfor er hård, og pludselig er der forventning om, at man skal præstere som alle andre, uanset hvad man har med sig i bagagen. I Bogstøtten er der en åbenhed, og man kan tale med andre, der står i samme situation.”

Kompetencer sættes i spil
At udveksle erfaringer er én måde at bidrage til fællesskabet i Fountain House på. Herudover har Isis bl.a. brugt sine akademiske kompetencer til at være med til at beskrive nye projekter i huset og været med til at arrangere et møde med De Radikales uddannelsesordfører, Sofie Carsten Nielsen, for at diskutere fremdriftsreformens betydning for psykisk sårbare studerende. Men som medlem i Bogstøtten møder man ikke kun andre studerende, men bliver del af hele Fountain Houses fællesskab. Og det at møde mennesker i alle aldre og forskellige livssituationer har stor værdi for Isis:

”Jeg har snakket med unge i Ungehuset Fontana om studiemuligheder, og jeg har sparret med personalet i Fontanaskolen STU ud fra min viden om udsatte unges udfordringer og muligheder i uddannelsessystemet,” fortæller Isis. ”Her er en kultur, hvor man blander sig med andre. Jeg er medlem i Bogstøtten. Men hele huset er vigtigt. Det understreger det her med, at det er hele din person, der er i spil her og ikke kun det, at du er studerende.”