Plads til at livet går op og ned

I Fountain House er der plads til at sadle om i takt med ens recovery-rejse, så man kan vælge aktiviteter og afdelinger alt efter ens livssituation. Dét har Anne Birgitte gjort.

 

Anne Birgitte er 56 år og har været medlem af Fountain House siden 2005. Hun har brugt huset i peroder, hvor hun har haft brug for støtte på forskellig vis.Anne Birgitte mindre

”Jeg startede i kontoret i Kernehuset. Jeg havde min dagligdag på kontoret og var her faktisk på fuld tid. Jeg var bl.a. med i husets redaktion. Jeg redigerede og skrev til vores medlemsblad, som vi sendte ud til alle husets medlemmer. Jeg skrev bl.a. om min egen historie og kontakt til det psykiatriske system”, fortæller hun.

At inspirere og dele oplevelser med andre er en vigtig del af tanken bag Fountain House. Det er en af styrkerne ved det fællesskab, man bliver del af i huset, og det er med til at give håb at møde andre, der også har haft det svært, og som alligevel finder deres vej videre.

En drøm om at læse

Efter nogle år i Kernehuset begyndte Anne Birgitte at overveje at starte på et studie. Men hun var usikker på, om det var den rette vej, og om hun ville kunne klare det.

”Derfor startede jeg i Bogstøtten. I første omgang ikke som aktiv studerende, men som del af Bogstøttens arbejdsgruppe for at blive klogere på, om universitetet var den rette vej for mig”.

Ved at indgå i Bogstøttens arbejdsgruppe fik Anne Birgitte mulighed for at blive del af et studiefællesskab, hvor hun kunne få indblik i andres hverdag og erfaringer som studerende, og samtidig fik hun sparring fra medarbejdere i forhold til at blive klarere på, om hun skulle tage skridtet.

”Jeg var glad for min tid i arbejdsgruppen, og det betød, at jeg efter et halvt år meldte mig til fransk på åbent universitet.”

Anne Birgitte knoklede med sine studier og brugte Bogstøttens mange forskellige tilbud: Hun skrev og læste hver dag i læsesalen og fik vejleding og støtte fra medarbejdere, når enten studierne eller livet blev for svært. Måske vigtigst af alt fik hun et tilhørssted og socialt samvær med andre. Men universitetet var hårdt, og Anne Birgitte valgte at stoppe studierne efter 2 år.

"Det giver ro, at jeg kan vende tilbage til et sted, hvor jeg kender rammerne og omgivelserne."

Det giver liv at komme her

At komme sig over psykiske problemer er sjældent én lige vej. Livet går op og ned, og Anne Birgitte er i dag tilbage i Kernehuset på kontoret efter en indlæggelse.

”Jeg er i en recovery-fase, hvor jeg har brug for et sted, der kan give det at stå op om morgenen værdi. I Kernehuset kan jeg komme og arbejde. Jeg skriver nyhedsbreve og sidder i husets reception. Der kommer stille og roligt flere opgaver til, efterhånden som jeg får mod på mere”.

Medlemskab i Fountain House er frivilligt og uden tidsbegrænsning. Det betyder, at man altid kan vende tilbage, hvis livet slår knuder igen.

”Det giver ro, at jeg kan vende tilbage til et sted, hvor jeg kender rammerne og omgivelserne. Det ville have været sværere, hvis jeg skulle starte forfra et helt nyt sted”, fortæller Anne Birgitte.

Nu bruger hun Kernehuset til at finde sig selv igen. ”Lige nu har jeg ikke lyst til at vende tilbage til studierne. Men jeg ved ikke, hvad tiden bringer. Jeg ved bare, at det for mig giver liv og mening at komme her”.

FH et helhedstilbud til bloggen 3