Kernehuset

Bliv en del af af et arbejdsfællesskab for psykisk sårbare

Har du psykiske vanskeligheder, og står du for tiden udenfor arbejdsmarkedet? Eller er du ved at komme dig efter en psykiatrisk indlæggelse og har brug for noget at stå op til? Så er Kernehuset i Fountain House måske et godt sted for dig at starte din recovery i et trygt arbejdsmiljø.

 

I Kernehuset bliver du en del af et arbejdsfællesskab, hvor du og andre medlemmer på frivillig basis arbejder sammen med husets medarbejdere om de mange opgaver, der skal løses i vores hus. Vi har tre forskellige enheder med forskellige arbejdsområder: Kontor og reception, køkken og kantine, café og værksted.

Arbejdsopgaverne kan være lige fra PR-arbejde og IT-opgaver til madlavning, rengøring og telefonpasning. Her er arbejde til enhver kvalifikation og ethvert niveau af lyst, mod, kreativitet og kræfter, uanset om du ønsker at bruge huset midlertidigt til at træne dig op til et arbejde, eller du generelt gerne vil have en struktureret og meningsfuld hverdag. 

I Kernehuset arbejder 40-50 medlemmer ugentligt på forskellige dage og i et varierende antal timer. Der kommer mange forskellige typer mennesker i Kernehuset. Du vil både møde den unge skolelærer, som efter længere tids sygdom skal finde fodfæste i hverdagen igen, og den ældre, førtidspensionerede murer, som ønsker at holde sig aktiv og undgå isolation.

I Kernehuset fokuserer vi på det fælles ønske at have et indhold i hverdagen og nogen at være sammen med det om, frem for det fælles træk, at alle medlemmer har haft og måske stadig har psykiske problemer.

Kontakt

Kontor
E-mail: kontor@fountain-house.dk
Kontoret har ikke egen telefon.

Køkken
E-mail: kokken@fountain-house.dk
Telefon: 3916 0922

Café
E-mail: cafe@fountain-house.dk
Telefon: 40440919

Værksted
Mail: vaerksted@fountain-house.dk
Værkstedet har ikke egen telefon.

Kernehuset

Arbejde i kontor og reception

I vores kontorenhed kan du indgå i et arbejdsfællesskab på frivillig basis sammen med medlemmer og medarbejdere på kontoret. Kontoret arbejder primært med kommunikation og information. Vi informerer både internt i huset og ud ad til – fx i forbindelse med debatarrangementer i Aftenskolen, hvor folk udefra også er velkomne. Kommunikations- og informationsopgaverne består bl.a. i at formidle aktiviteter og diverse informationer på vores hjemmeside samt på Facebook. Derudover laver vi plakater og diverse opslag rundt omkring i huset. Det er kontorets opgave at sørge for at alle i huset, medlemmer såvel som medarbejdere, har opdateret information om, hvad der foregår i huset og om kommende arrangementer.

Der er mulighed for både store og små opgaver, i grupper og alene. Vi arbejder med sidemandsoplæring. Du vil blive præsenteret for arbejdsopgaverne og være med til at tilrettelægge din arbejdsdag på vores enhedsmøder, som vi afholder to gange dagligt.

Når du starter på kontoret, får du en medarbejder som kontaktperson, der vil støtte dig i det, du gerne vil. Du vil sammen med din kontaktperson finde ud af, hvor mange dage og timer om ugen, du har lyst til at komme. På kontoret er du ønsket, ventet og nødvendig.

Kernehuset

Arbejde i kantinen

Uanset om du er mesterkok eller kun kan hakke gulerødder, har vi brug for dig i Fountain Houses økologiske køkken!

Hvis du kan lide at lave mad eller gerne vil blive bedre til det, er husets kantine et godt sted for dig at arbejde på frivillig basis.

Kantinen laver sund og varieret frokost til alle, der kommer i huset. På en almindelig dag kan vi være lige fra fire til ti medlemmer, der sammen med de to faste medarbejdere tilbereder frokosten til alle i huset.  Nogle medlemmer arbejder få timer hver dag, mens andre arbejder hele dage.

Vi arbejder sammen om alle opgaver og er et team, der er afhængige af hinanden. Vi har altid god stemning i køkkenet.

 

En dag i kantinen

Hver dag kl. 12 serverer vi frokost for ca. 40-60 mennesker. Om formiddagen ordner vi de daglige indkøb, forbereder dagens menu med hjemmebagt brød og pålægsbuffet, varme retter og sunde salater. Efter frokost gør vi køkkenet rent og forbereder næste dags menu.

Udover køkkenarbejdet deltager vi i husets møder, udvalg og den daglige drift. Du får en medarbejder som kontaktperson, som vil støtte dig i det, du gerne vil.

Kernehuset

Arbejde i café

Café Grums er omdrejningspunktet i Fountain House, hvor alle kommer og drikker kaffe tre gange dagligt. Her møder du en masse forskellige mennesker fra de forskellige enheder. Du kan være med til at forberede kaffepauserne med kaffebrygning, snacks, sælge kaffe og sørge for almindelig rengøring og hyggestemning i caféen.

I Cafe Grums får du en struktureret hverdag i et fællesskab med andre og med plads til individuelle mål. 

På en arbejdsdag i caféen vil du deltage i et tavlemøde (enhedsmøde). Her vil du sammen med resten af caféholdet koordinere hvilke arbejdsopgaver, der er på dagen, og hvem der tager sig af dem.

De typiske arbejdsopgaver består i at gøre status over cafeens varer, klargøring af forplejning til husets møder, opvask og rengøring, og naturligvis en masse kaffebrygning. 

Vi vil typisk gøre status over varer om formiddagen og slutte dagen af med at lukke kaffemaskiner ned og gøre regnskab.

Vi glæder os til at møde dig!

Kernehuset

Arbejde i værksted

Har du hænderne godt skruet på, og kan du lide praktisk arbejde og konkrete opgaver med at holde styr på hus og have, så er værkstedets arbejdsfællesskab det rette sted for dig.

I værkstedet er vi ansvarlige for alle de håndværksmæssige praktiske opgaver i vores gamle hus. Det kan være at sætte en hylde op, reparere et vindue eller male en væg. Vi står også for at feje og holde de udendørs bede. Vi kan godt lide, at der ser pænt ud! Vi snedkererer også med at bygge terrasse, blomsterkasser, pallemøbler og hvad vi ellers kan få af gode ideer. Kom og vær med!

 

En dag i Værkstedet

I værkstedet kan du deltage tirsdag, onsdag og torsdag imellem kl. 10-14. Vi tilrettelægger en god uge, så den passer til dig, og hvornår du kan være med. Vi aftaler også hvilke opgaver, du gerne vil stå for, og vi har et godt fællesskab, hvor vi hygger os sammen.

Udover værkstedets arbejde deltager vi i husets møder, udvalg og den daglige drift. Du får en medarbejder som kontaktperson, som vil støtte dig i det, du gerne vil.

Kernehuset

Info til fagfolk

Det er vores erfaring, at et aktivt medlemskab af Fountain House både vedligeholder og udvikler medlemmernes sociale, personlige og faglige kvalifikationer og kompetencer og letter eventuel tilbagevenden til arbejdsmarkedet betydeligt.

Mange medlemmer kommer styrket ud i praktikophold eller reelt arbejde. Det tidsubegrænsede medlemskab kan og bliver også benyttet ved midlertidig arbejdsløshed, hospitalsindlæggelser eller lignende.

 

Aktivitets- og værestedstilbud

Fountain House er et aktivitets- og værested jf. SEL § 104 og finansieret af Socialforvaltningen.

Det betyder, at alle borgere i alderen 18-65 år med psykiske problemer med bopæl i Københavns og Frederiksberg Kommune kan henvende sig og deltage i tilbuddet uden videre visitering.
Borgere fra andre kommuner kan ligeledes benytte aktivitets- og værestedet på baggrund af en bevilling.

 

Visitation

Man skal ikke visiteres til Fountain House, men aftale tid til en samtale for en gensidig forventningsafstemning og en eventuel kontakt til kommunen.

 

Beskæftigelsestilbud

Fountain House tilbyder endvidere forløb jf. LAB § 32.

Beskæftigelsesrettede forløb kræver en bevilling fra jobcenter. Det er særligt tilrettelagte forløb, hvor borgeren støttes til afklaring i forhold til uddannelse eller beskæftigelse. Forløbene er individuelt tilpassede og består af en struktureret hverdag, samtaler og evt. undervisning. Indholdet og formålet med disse forløb aftales individuelt med sagsbehandler, borger og Fountain House.

Ungehuset Fontana

I Ungehuset Fontana bliver du del af et trygt fællesskab sammen med andre unge mellem 18 og 30 år med fokus på kreativitet og musik.

Gå til Ungehuset Fontana

Kernehuset

I Kernehuset bliver du en del af et arbejdsfællesskab, hvor du og andre medlemmer på frivillig basis arbejder sammen med husets medarbejdere om husets mange opgaver.

Gå til Kernehuset

Fontanaskolen - STU

Fontanaskolen er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år med psykiske udfordringer samt autismespektrumforstyrrelser.

Gå til Fontanaskolen

Grafix

Grafix er Fountain Houses nye grafiske værksted, som lige nu er under etablering. Grafix slår dørene op og begynder sin produktion 1. november 2019.

Gå til Grafix

Bogstøtten

Bogstøtten er et tilbud til psykisk sårbare studerende. Her kan du få støtte og vejledning til at komme igennem dine studier - og til at skabe balance mellem arbejde og fritid.

Gå til Bogstøtten

Aftenskole

Aftenskolen tilbyder undervisning om dagen, i trygge rammer og er åben for alle borgere. Medlemskab af Fountain House er ikke en forudsætning.

Gå til Aftenskolen