Mentor

Mentor

Bliv mentor for en psykisk sårbar

I 2018 opgjorde OECD de årlige udgifter inkl. følgeomkostninger ved psykiske vanskeligheder i Danmark til 110 mia. kr. Realiteten er, at denne gruppe har langt lavere beskæftigelsesrate end mennesker med fysiske handicaps, bl.a. pga. stigmatisering. Men øget beskæftigelse af psykisk sårbare gavner ikke alene BNP. Der er solid videnskabelig dokumentation for, at beskæftigelse fremmer recovery for mennesker, der er ramt af psykiske problemer. For de ønsker det samme som flertallet: en kæreste, et arbejde…

Erhvervsnetværket Rotary København Nord og Fonden Fountain House har derfor taget initiativ til at opbygge et mentorkorps og et virksomhedskartotek mhp. at hjælpe psykisk sårbare personer, der her kan tage det første skridt ind på arbejdsmarkedet.

Som mentor får du selvfølgelig den nødvendige support fra socialfaglige medarbejdere, og vi kender allerede flere mennesker her i Fountain House, der går og drømmer om et job. Besvar et par enkle spørgsmål – og bliv mentor for en psykisk sårbar. Så giver vi lyd, så snart vi har det helt rigtige match.

 

Din rolle som mentor: Lidt flere oplysninger

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse. Mange har problemer med lavt selvværd, og kontakten til andre mennesker kan virke meget overvældende, hvis man gennem længere tid har levet isoleret fra omverdenen.

Som mentor i Fountain House vil du blive en del af et hold bestående af mentorer med vidt forskellig baggrund. Målet for mentoren er at hjælpe en mentee med præcist det, som han eller hun har behov for på det sted, han eller hun er lige nu i livet – fx at færdiggøre sin igangværende uddannelse eller få et arbejde inden sit fagområde.

Som en del af mentornetværket i Fountain House vil du blive kontaktet, når der er en mentee, der har behov for netop de kompetencer og erfaringer, som du besidder.

Et mentorforløb kan variere i varighed afhængigt af det konkrete behov. Der kan være tale om et kort forløb ifm. en eksamen eller et afgangsprojekt eller et længerevarende forløb med fokus på at udvikle personlige kompetencer. Du kan selv være med til at definere, hvilken type mentor, du foretrækker at være.

Mentorforløbet vil blive opstartet og løbende faciliteret af fagpersoner fra Fountain House i København. På det første møde mellem mentor og mentee, vil man bl.a. bekræfte at det match, der er skabt på basis af dette spørgeskema, er optimalt, og at der er en god kemi mellem mentor og mentee. Desuden vil der blive lagt en fast plan for mentorforløbet, og målet for forløbet vil blive aftalt. Det første møde vil blive afholdt hos Fountain House, men efterfølgende kan møderne foregå på din arbejdsplads, en café, et privat hjem el. lign. Da Fountain House ligger i København og dets medlemmer er fra Storkøbenhavn, vil det være en fordel, hvis du selv er bosiddende eller arbejder i Storkøbenhavn.

Som mentor forventes du ikke at være uddannet psykolog eller have erfaring med at arbejde med folk med psykiske problemer. Som mentor stiller du udelukkende din faglige viden og din arbejdsmæssige erfaring til rådighed for et menneske, som har behov for den. Der kræves ingen forudsætninger, udover at du har lyst til at dele ud af din viden og erfaring. Du kan altid sige nej tak til at være mentor, hvis tiden i en periode ikke tillader det.

Formålet med vores spørgeskema er at danne grundlag for at lave det optimale match mellem mentor og mentee. Dine data vil blive gemt og anvendt, når en ny mentee melder sig i Fountain House. Når du indsender dette spørgeskema, giver du samtykke til, at Fountain House kan opbevare og anvende dine data til dette formål. Dine data vil ikke blive udleveret til andre, og du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og få dine data slettet. Hvis ikke du fornyer din tilmelding, slettes dine data automatisk efter 2 år.

Gå til spørgsskema

 

Er du i tvivl? Spørg Mogens Seider

Har du spørgsmål til spørgeskemaet eller mentorordningen, er du velkommen til at kontakte Fountain Houses direktør, Mogens Seider tlf. nr. 40 31 02 10 eller e-mail mseider@fountain-house.dk.

 

Ungehuset Fontana

I Ungehuset Fontana bliver du del af et trygt fællesskab sammen med andre unge mellem 18 og 30 år med fokus på kreativitet og musik.

Gå til Ungehuset Fontana

Kernehuset

I Kernehuset bliver du en del af et arbejdsfællesskab, hvor du og andre medlemmer på frivillig basis arbejder sammen med husets medarbejdere om husets mange opgaver.

Gå til Kernehuset

Fontanaskolen - STU

Fontanaskolen er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år med psykiske udfordringer samt autismespektrumforstyrrelser.

Gå til Fontanaskolen

Grafix

Grafix er en socialøkonomisk virksomhed, hvor psykisk sårbare tager de første skridt ind på arbejdsmarkedet. Grafix producerer tryksager m.m. i høj kvalitet og til en fair pris.

Gå til Grafix

Bogstøtten

Bogstøtten er et tilbud til psykisk sårbare studerende. Her kan du få støtte og vejledning til at komme igennem dine studier - og til at skabe balance mellem arbejde og fritid.

Gå til Bogstøtten

Aftenskole

Aftenskolen tilbyder undervisning om dagen, i trygge rammer og er åben for alle borgere. Medlemskab af Fountain House er ikke en forudsætning.

Gå til Aftenskolen