Ledige stillinger

Projektmedarbejder (18 timer ugentligt) søges til samskabelsesaktiviteter

Fountain House er et socialt og beskæftigelsesrettet rehabiliteringstilbud til mennesker med psykiske problemer mellem 18 og 65 år, som hos os kan genfinde og udvikle evner og resurser i eget tempo ved at indgå i en hverdag med fokus på arbejde, fællesskab og relationer.

Fountain House har fokus på at styrke samarbejdet med lokalsamfundet, og i den forbindelse søges en projektmedarbejder, der kan koordinere og facilitere samskabelsesprocesser med både brugere og medarbejdere i Fountain House og aktører fra lokalområdet, og derved nå frem til konkrete aktiviteter, der kan styrke brobygning mellem Fountain House og lokalmiljøet på Østerbro. 

Projektmedarbejderen har også til opgave at planlægge og stå i spidsen for gennemførelsen af aktiviteterne. En af aktiviteterne er allerede fastlagt, og det indebærer et folkekøkken, der skal afholdes fire gange i projektperioden. Aktiviteterne skal gennemføres med hjælp fra frivillige, og en væsentlig del af opgaven er at rekruttere og motivere frivillige, herunder brugere af Fountain House, som har mod på og lyst til at deltage. Opgaven kræver en evne til at se muligheder og omsætte dem til praksis med øje for Founatin Houses rammer og arbejdspraksis.  

Vi forestiller os, at du:

- Har erfaring med udvikling og implementering af events
- Kan etablere partnerskaber
- Har erfaring med projektledelse
- Har erfaringer med at arbejde ud fra projektbevillinger, gerne §18-midler
- Arbejder effektivt – og samtidig er lydhør overfor behov i organisationen
- Har kendskab til målgruppen
- Har kendskab til samarbejde med kommuner
- Har erfaring med procesbeskrivelser, evaluerende refleksioner og afrapportering
 

Stillingen er tidsbegrænset til 4 måneder i 2017, men med mulighed for tilsvarende ansættelse i 2018 og 2019. Arbejdstiden er på 18 timer ugentligt. Løn efter aftale. Tiltrædelse d. 1. juni 2017. Ansættelsessamtaler i uge 16 og 17. Ansøgning og relevante bilag sendes i et samlet dokument senest tirsdag d. 18/4-2017 kl. 12.00 til mseider@fountain-house.dk. Referencer indhentes.

For mere information, kontakt leder Mogens Seider på tlf. 4031 0210.

Om Fountain House: Vi har mere end 30 års erfaring med recoveryorienteret arbejde. Vi ved, at mennesker med psykiske problemer kan få det bedre og komme videre i livet, når de bliver inviteret ind i fællesskaber, hvor der er fokus på resurser, frivillighed og ligeværd. Vi møder mennesket frem for diagnosen og arbejder målrettet for afstigmatisering af mennesker med psykiske problemer.