Lokaleændringer:
Aftenskolen i Fountain House har opsagt deres lejemål i FOUNTAIN HOUSE pr. 30.6.2024
Dette fordi Aftenskolen ikke har mulighed for at betale markedsleje for lokalerne. Aftenskolen har
gennem flere år modtaget store tilskud fra Fonden for at de kunne dække den reelle husleje. Men da
Fonden har haft underskud i et par år , er det ikke længere en mulighed at der kan lejes ud under
markedspris. Det har så gi ve t anledning til at se på hvordan vi kan få mest mulig glæde af huset

Fremover har vi tre lejere:
DSI har størstedelen af husets m2 og samler de fleste aktiviteter i Hovedhuset og Fontana samt i
kantinen naturligvis. Bogstøtten flytter fra sine nuværende lokaler til Hovedhuset og der etableres nyt
musiklokale i den store kælder.
STU skolen har behov for flere m2 og lejer sig ind i de tidligere Bogstøttelokaler samt Grafix lokalerne.
Fødevarebanken er fortsat lejere på 3. sal
Aftenskolens Krea lokale omdannes til Fælles mødelokale for alle og Fondens kontor flytter til
kontoret ved siden af.
Renoveringsog nybygningsprojektet i samarbejde med arkitektvirksomheden WERK
I 2022 startede det spændende projekt, hvor vi i fællesskab definerede fremtidens Fountain House i en
række workshops, hvor alle var inviteret. Arkitekterne tegnede en skitse ud fra det, vi havde arbejdet
med. Dette arbejde har ligget stille i en periode, men er nu igangsat igen.

I den første projektskitse var der tegnet ungdomsboliger, men vi er i Fondens bestyrelse, STU og DSI
kommet frem til, at vi langt hellere vil kunne huse vores STU i bygningen. Det er arkitekterne derfor gået
i gang med at udarbejde skitse til.
Der skal laves en gennemgribende renovering af H ovedhuset nybygning af Fontana samt det som
bliver til STU. Alt bliver planlagt meget bæredygtigt og grønt og der indarbejdes skønne oaser i
projektet, herunder tagterrasser. Skitsetegningerne vil blive hængt op så snart de er klar.
Herefter kommer der en fase, hvor Fonden i samarbejde med WERK skal søge finansiering til projektet
gennem nogle af de store Fonde samt belåning af ejendommen. Hvornår byggeriet starter og er færdigt
er for tidligt at sige noget om endnu.
GOD SOMMER TIL ALLE