Om Fountain House

Fountain House er et dagtilbud til dig, der oplever psykiske problemer. Hos os kan du få en hverdag med frivilligt arbejde, struktur og fællesskab. Desuden tilbyder vi støtte og studievejledning til psykisk sårbare studerende. Det er gratis og åbent for alle – med eller uden psykiatrisk diagnose.

I Fountain House er du ikke bruger, klient eller patient – hos os bliver du medlem. Et medlemskab af Fountain House er gratis og tidsubegrænset. 

Medlemmer og medarbejdere arbejder sammen om at få huset til at fungere og indgår i beslutningsprocesser på lige fod. Vi lægger vægt på, at alle er lige og arbejder målrettet for afstigmatisering af psykiske lidelser.

Vi mener, at alle kan komme sig, få det bedre og komme videre i livet ved hjælp af meningsfyldte relationer, fællesskaber, arbejde og uddannelse.

Fountain House har ikke kun fokus på en hverdag med arbejde og undervisning, men i høj grad også på sociale aktiviteter. Vi arrangerer fester, fællesløb, udflugter, rejser, foredrag og mange forskellige kurser. Det er sjovt at komme i huset, og man kan risikere at få nye venner.

Husets afdelinger
Huset består af fire forskellige afdelinger, der hver især er målrettet forskellige aldersgrupper og livssituationer.

Kernehuset er for mennesker fra 18-65 år, der i en kortere eller længere periode ønsker en struktureret hverdag med små og store arbejdsopgaver.

Bogstøtten tilbyder studievejledning og studiemiljø til studerende samt mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab, hvis man holder pause fra sin uddannelse.

Ungehuset Fontana er et særligt tilbud til unge fra 18-30 år, der har behov for en struktureret hverdag med undervisning, praktiske opgaver og kreative aktiviteter.

Fontanaskolen – STU er en treårig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge fra 16-30 år. Et forløb i Fontanaskolen kræver i modsætning til resten af huset visitation fra kommunen.

Hvis du overvejer, om Fountain House er et sted for dig, skal du blot kontakte os og booke en introsamtale.