Recovery i Fountain House

Mogens

Af leder af Fountain House, Mogens Seider

Der er i disse år vundet en ny og fremherskende recovery-orienteret tankegang frem i det socialpsykiatriske regi, der handler om, at vi ikke længere bør betragte psykiske sygdomme som kroniske tilstande, men i højere grad som periodiske eller episodiske forstyrrelser.
Recovery betyder at komme sig. Man kan med andre ord komme sig over alvorlige psykiske problemer – helt eller delvist – forudsat at man får den rette behandling og støtte i sin recovery-proces og bliver givet muligheden for at deltage i samfundets tilbud om arbejde, uddannelse og sociale aktiviteter.

I Fountain House fokuserer vi på tre områder, som understøtter medlemmernes recovery-proces og giver dem mulighed for at skabe og opleve:
Meningsfuldt arbejde
Meningsfuld uddannelse
Meningsfulde relationer

Meningsfuldt arbejde er et centralt element i recovery-processen.
Når man har noget at stå op til hver morgen, arbejdsopgaver at fokusere på og andre mennesker at samarbejde med, styrker det i væsentlig grad selvværdet og reducerer de psykiske symptomer på sygdom. Mange, der kommer til Fountain House første gang, har typisk været indlagt på en psykiatrisk afdeling og har behov for at finde fodfæste i hverdagen igen. Her i huset oplever medlemmerne, at de gradvist genfinder deres glemte, men gemte talenter og ressourcer ved at indgå i vores arbejdsfællesskaber.
Her er mennesker i huset, der regner med dem og værdsætter deres selskab og arbejdsindsats hver eneste dag.
For nogle medlemmer kan det ultimative mål være at føle sig stærk nok til at få et job på ordinære vilkår, og for andre kan det meningsfyldte indhold i livet opnås ved at arbejde to timer om dagen i Fountain Houses kontorafdeling.

Meningsfuld uddannelse er et andet vigtigt element i recovery-processen.
Uddannelse skal her forstås i en bred forstand som både personlig og faglig kompetenceudvikling. Mennesker oplever mening, når de udvikler og øger deres kompetencer. Man gror, når man lærer noget nyt.
Derfor fokuserer vi på uddannelse og læringsprocesser for medlemmerne i Fountain House.
Vi har Bogstøtten, som tilbyder kvalificeret støtte til psykisk sårbare studerende fra ordinære uddannelsesinstitutioner, men vi har også fokus på læringsprocesser, der foregår i selve huset.
Fountain House har sit eget oplysningsforbund, hvor der i dag arrangeres mange forskellige uddannelsesaktiviteter indenfor folkeoplysningslovens rammer.
Vi tilbyder kurser og undervisningsforløb indenfor personlig vækst: mindfulness og coaching, krop og psykoedukation, sundhed, kost og motion. Og vi har i høj grad også fokus på vores omverden og tilbyder specifikke kompetenceforløb indenfor mad- og køkkenfaglighed, uddannelse indenfor IT og kommunikation; fx journalistiske kurser, hjemmesideredigering og Photoshop.

Meningsfulde relationer er det sidste vigtige område i den psykosociale recovery-proces.
Alle har behov for at føle samhørighed med andre mennesker. Vi søger genkendelse i andre og frem for alt, ønsker vi at føle os ligeværdige med andre. Især ligeværdighed er et nøgleord i den psykosociale helingsproces, for hvis man ikke føler sig lige så god som andre, kan det blive svært at fastholde troen på en bedre fremtid.
I Fountain House fokuserer vi på, at alle er lige – både medarbejdere og medlemmer. Og hver eneste dag arbejder vi for at skabe sunde og meningsfulde relationer til hinanden.
Vores daglige møder i afdelingerne, den daglige fællesspisning i kantinen, samværet i caféen, vores fester og mange arrangementer giver rum for netværksdannelse.
Medlemmerne beskriver, hvordan venskaber vokser og bliver til, og at man også mødes udenfor Fountain House-regi.
Når man først har skabt meningsfulde og ligeværdige relationer til andre i Fountain House, bliver det dermed lettere også at skabe nye relationer uden for huset, hvilket i sidste instans fører til inklusion af psykisk sårbare mennesker i samfundet.