Støtteforeningens bestyrelse

 

Jens Erik Lund, formand
Telefon: 40 25 19 10
lund@lundpartnere.dk

Morten Larsen, næstformand
Telefon: 51 64 97 68 – 35 37 73 71
mlarsen@vanlose-net.dk

Mads Vogelsang, bestyrelsesmedlem
Telefon: 26 25 76 71
mads@vogelsang.dk

Hanne Green, bestyrelsesmedlem
Telefon: 24 82 01 91
hannegreen@gmail.com

Tanja Hartig, kasserer
Telefon: 26 35 39 23
fh.tanja.hartig@gmail.com

Lea Gry von Cotta-Schønberg, bestyrelsesmedlem
Telefon: 61 33 24 07
leagry@gmail.com

Joachim Lyneborg Jørgensen,
bestyrelsesmedlem
Telefon: 20 56 89 17 – 38 19 72 24
joa.joer@gmail.com

Irene Jensen, bestyrelsesmedlem
Telefon: 53 48 43 17
irenejensen52@gmail.com

Peter Farver,bestyrelsesmedlem
Telefon: 60 74 25 56
pefa.tron@get2net.dk

Jørgen Bokelund, revisor
Telefon: 29 47 31 84 – 32 95 06 55
boke@live.dk

Kennet Moestrup Johannessonrevisor
kennetmoestrup@gmail.com