Ungehuset Fontana

Find fællesskab med andre psykisk sårbare unge

I Ungehuset Fontana bliver du del af et trygt fællesskab sammen med andre unge mellem 18 og 30 år med fokus på kreativitet og musik.

Du får støtte til at håndtere hverdagen, undgå ensomhed og blive klogere på, hvilken vej du vil i forhold til uddannelse og arbejde.

Du laver et ugeskema med de af aktiviteter, der giver mening for dig. I ugeskemaet tages der hensyn til, hvad du ellers har af aktiviteter i din hverdag.

I Ungehuset Fontana mødes vi om musik og kreativitet – men vi mangler dig!

 

En del af Fountain House

Ungehuset Fontana hører under Fountain House, og det betyder, at du også bliver del af et større fællesskab med mennesker i andre livssituationer end dig selv. Fontana slog dørene op i 1995, og du kan læse mere om både historie og nutid i jubilæumsskriftet Bogstøtten & Fontana 25 år (2020).

 

En dag i Fontana

I Ungehuset Fontana kan du deltage i forskellige aktiviteter sammen med andre psykisk sårbare unge. Vi har et særligt fokus på musik og kreative fag – og selvfølgelig, at vi har det sjovt og rart sammen.

Du kan træne at få struktur på din hverdag og afprøve forskellige ting for at blive klogere på, hvad der giver mening for dig. Du kan sammensætte din hverdag i Ungehuset, så den passer lige netop til dig – og det foregår hele tiden i trygge rammer.

Vi følger et bestemt ugeskema, hvor vi har undervisning i billedkunst, keramik og musik fordelt på alle ugens dage.

Når du starter i Fontana, vælger du, om du vil følge holdundervisning i musik, billedkunst eller keramik.

Du skal have et vist forhåndskendskab til dit eget instrument, når du begynder på Fontanas musikhold. Der er undervisning mandag, onsdag og torsdag kl. 10-15 og fredag kl. 10-12, og det er nødvendigt, at du deltager mindst tre gange om ugen for at øve samspillet i gruppen. Musikholdet giver af og til koncerter i Fountain House.

Holdundervisning i billedkunst og keramik foregår i tidsrummet 10-15, tre hhv. to dage om ugen. 

Sociale aktiviteter

Det sociale er vigtigt i Ungehuset, og har du svært ved at være sammen med andre, er Ungehuset Fontana et trygt sted at træne det i. Hver onsdag har vi aftenåbent, hvor vi laver mad og spiser sammen. Du vil møde andre unge, der måske har det ligesom dig – og det kan føre til nye venskaber.

Arbejdsfælllesskab

Du kan være med i vores forskellige arbejdsfællesskaber i Kernehuset. Måske har du lyst til at være med til at lave mad eller passe vores reception, eller måske er du mere til praktiske opgaver med at vedligeholde vores hus eller blive en del af vores redaktion? At være med i vores arbejdsfællesskaber kan være en måde at træne dig op til at komme videre i f.eks. et praktikforløb.

 

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os for mere information.

Telefon: 53 26 62 98

E-mail: fontana@fountain-house.dk

Åbningstider

Mandag: 8.30 – 16.00
Tirsdag:  8.30 – 16.00
Onsdag: 8.30 – 16.00
Torsdag: 8.30 – 16.00
Fredag:  8.30 – 15.00

Erfaringer viser

Med 20 års erfaring i arbejdet med psykisk sårbare unge kan vi se, at de unge i Ungehuset Fontana kommer til at føle sig som en del af fællesskabet og måske endda får venner for livet.

Vi ser deres øgede selvværd, når de pludselig tør tale i forsamlinger og deltager aktivt i møder og forskellige former for samarbejde.

Vi ser, at de langsomt begynder at finde og stole på deres ressourcer og kompetencer. De begynder selv at tage initiativ og bliver bedre til at løse og fuldføre arbejdsopgaver og deltager aktivt i vores kurser. For mange er det en stor sejr, når de begynder at få struktur på hverdagen og kan møde til tiden.

Efter et forløb af forskellig varighed i Ungehuset Fontana opnår de fleste unge nyt livsmod og tro på en fremtid og fortsætter i uddannelse eller anden beskæftigelse.

Ungehuset Fontana

Bliv medlem

Ungehuset er åbent for alle unge mellem 18 og 30 år, der har psykiske problemer. Du behøver ikke at have en diagnose eller være i behandling for at komme her. Du kan deltage i Ungehuset Fontana i kortere eller længere perioder og tilrettelægge det, så det passer til det, du har brug for.

 

Er Ungehuset Fontana noget for dig?

Kom til introduktion for nye medlemmer og find ud af det!

 

Hvad betyder det at blive medlem?

I Ungehuset Fontana og Fountain House er du ikke bruger, klient eller patient – hos os bliver du medlem. Et medlemskab er gratis for dig, der bor i Københavns og Frederiksberg Kommune. Hvis du kommer fra en anden kommune i Københavnsområdet, er du dog stadig velkommen til at henvende dig for at høre, om du også kan blive del af Ungehuset Fontana.

Ungehuset Fontana

Info til fagfolk

Det overordnede formål med et forløb i Ungehuset Fontana er på sigt at komme i gang med uddannelse og komme videre i livet. Vores tilbud er et prækvalificerende forløb, så den unge bliver klar til at forholde sig til fremtidig uddannelse og beskæftigelse. Forløbet målrettes den unges specifikke behov for udvikling af både faglige, personlige og sociale kompetencer, så den unge bliver parat til at klare sig selv og gennemføre et uddannelsesforløb. Det sker igennem forskellige aktiviteter inden for musik og kreativitet. Det kan være en lang proces for unge med alvorlige psykiske problemer, og derfor tager det tid. Ungehuset Fontana giver tid, rum og omsorg til denne proces.

 

Unge fra andre kommuner end København og Frederiksberg

Unge med psykiske problemer med bopæl i andre kommuner end København og Frederiksberg kan benytte vores tilbud på baggrund af en bevilling fra en sagsbehandler efter servicelovens § 104.

Ungehuset Fontana

I Ungehuset Fontana bliver du del af et trygt fællesskab sammen med andre unge mellem 18 og 30 år med fokus på kreativitet og musik.

Gå til Ungehuset Fontana

Kernehuset

I Kernehuset bliver du en del af et arbejdsfællesskab, hvor du og andre medlemmer på frivillig basis arbejder sammen med husets medarbejdere om husets mange opgaver.

Gå til Kernehuset

Fontanaskolen - STU

Fontanaskolen er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år med psykiske udfordringer samt autismespektrumforstyrrelser.

Gå til Fontanaskolen

Grafix

Grafix er en socialøkonomisk virksomhed, hvor psykisk sårbare tager de første skridt ind på arbejdsmarkedet. Grafix producerer tryksager m.m. i høj kvalitet og til en fair pris.

Gå til Grafix

Bogstøtten

Bogstøtten er et tilbud til psykisk sårbare studerende. Her kan du få støtte og vejledning til at komme igennem dine studier - og til at skabe balance mellem arbejde og fritid.

Gå til Bogstøtten

Aftenskolen

Aftenskolen tilbyder undervisning for psykisk sårbare, mest om dagen og i trygge rammer. Debatarrangementer med en bred vifte af emner er åbne for alle.

Gå til Aftenskolen