Privatlivspolitik for Fonden Fountain House

 

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger om vores brugere, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra Fountain Houses legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål.

Andre politikker

Vi beskriver vores politik for brug af cookies på hjemmesiden via et link på hjemmesiden. Vi beskriver vores behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold i vores personalehåndbog.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Fonden Fountain House er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte Fonden Fountain House, hvis du har spørgsmål.

Datakontaktperson: Direktør Mogens Seider
Adresse: Teglværksgade 22, 2100 København Ø
CVR: 14654348
Telefonnr.: 39160910
Mail: fh@fountain-house.dk
Hjemmeside: https://fountain-house.dk/

 

Fountain Houses formål og grundlag for behandling af brugeres personoplysninger

Vi behandler brugeres personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning senest 14 dage efter anmodningen er modtaget.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne, Datatilsynet, over behandling af dine personoplysninger. Du kan finde kontaktoplysninger på Datatilsynet på: www.datatilsynet.dk

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre Fonden Fountain Houses privatlivspolitik for medlemmer. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Senest opdateret: juni 2020