Vil du gøre en direkte forskel for psykisk sårbare studerende, og er du den nærværende og opmuntrende medarbejder, som har lyst til at gøre vores hus til den allerbedste base? Så vil vi gerne se en ansøgning fra dig senest den 25. november 2020 kl. 12. Der er tale om et barselsvikariat til en stilling på 16 timer med start den 20. januar 2021.

Fountain House er en værdibaseret NGO, der danner ramme om rehabilitering for mennesker med psykiske problemer mellem 18 og 65 år. Hos os kan man genfinde og udvikle evner og ressourcer i eget tempo ved at indgå i en hverdag med fokus på arbejde, fællesskab og relationer.

Bogstøtten er Fountain Houses tilbud til studerende. Vores formål er at tilbyde et inkluderende fællesskab og herigennem at støtte Bogstøttebrugerne i at gennemføre deres uddannelse, støtte deres recoveryproces, være forebyggende i forhold til sygdomstilbagefald og bidrage til opbygning af netværk. Hovedparten af Bogstøttens brugere er studerende på lange og mellemlange videregående uddannelser.

Din hverdag vil primært foregå i Bogstøtten, hvor du bliver en del af et lille engageret team, og hvor opgaverne vil bestå af procesvejledning til studerende og understøttelse af studiefællesskabet. Du vil også deltage i fælles aktiviteter i Fountain House som helhed, hvor vi er 18 medarbejdere og omkring 150 månedlige brugere.

Vi forestiller os, at du:

 • har en akademisk uddannelse kombineret med pædagogisk erfaring
 • har erfaring med vejledning af studerende omkring studieprocesser, akademisk skrivning og livet som studerende inklusiv hjælp til struktur og gode arbejdsvaner
 • har empati, situationsfornemmelse og styr på egne grænser
 • har lyst til at bidrage til et styrkende fællesskab for studerende
 • trives med administrative opgaver
 • kan håndtere husets forskellige roller, hvor medindflydelse og ligeværd sættes meget højt i samarbejde mellem medarbejdere, brugere og ledelse
 • kan bevare jordforbindelsen, når andre er i krise
 • er en kollega, man kan regne med, og som har fokus på at bidrage til et godt kollegialt team
 • har et positivt sind og en god portion humor

Vi tilbyder:

 • en mulighed for at udføre et vigtigt arbejde med stort ligeværd med vores brugere af huset
 • et hus i udvikling
 • et uformelt arbejdsmiljø med engagerede kolleger, kollegial sparring og højt til loftet
 • supervision med ekstern supervisor

Barselsvikariatet på 16 timer vil primært blive fordelt på arbejdsdagene mandag, torsdag og fredag efter aftale med dig. Arbejdet foregår i dagtimerne, dog med enkelte aftenarrangementer.

Der er ansøgningsfrist den 25. november, og samtaler vil blive afholdt i Fountain House i december. Hør mere om stillingen hos souschef Maria Clemensen på telefon 2310 8196 eller Bogstøttens medarbejdere på telefon 3916 0970.

Ansøgning med CV og uddannelsespapirer sendes til ansoegning@fountain-house.dk.

Læs mere om Fountain House og Bogstøtten på www.fountain-house.dk.