Vi præsenterer her highlights fra året, der gik i Fontanaskolen – STU,  og ser frem mod det, der kommer.

Eleverne

Den største omvæltning har endnu engang været forandringen i elevgruppen, da der alene i år er 24 nye elever, der har startet deres uddannelse, og 11 har gennemført. Vi har allerede afholdt en translokation og gør det igen d. 16. januar 2020 og siger samlet på gensyn til Clara, Ann-Sofie, Christopher, Marie-Louise, Emily, Daniel, Ludvig, Isadora, Freja, Marie og Anna.

Friluftsliv, som er den samlede betegnelse for fagene ”Ud i det blå”, ”Aktivt friluftsliv” og ”Byg og hyg” har nu eksisteret i et år og vi mærker stor interesse fra eleverne. Fra august måned har eleverne kunne deltage i faget ”Byg og Hyg”, som er en kombination af udeliv i en kolonihave og praktisk læring af håndværkmæssige færdigheder i fælleskab. Haven har aldrig været flottere, siden eleverne har fået fingrene i den, og den nye terrasse står færdig og klar til brug, når vejret tillader det til foråret.

”Fælles fredag” har efterhånden kørt i et år, og eleverne og underviserne er mildest talt begejstrede for konceptet. Kombinationen af fagligt relevant indhold, kreative udfordringer, ture ud af huset og en bunke socialt fælleskab på kryds og tværs af kontaktgrupperne skaber en fantastisk stemning på skolen, som kan mærkes hele ugen. Nogle af emnerne i det næste halve år er blandt andet demokrati, fastelavn og et spirreprojekt, så der er masser af glæde sig til.

Underviserne

I slutningen af dette år siger vi på gensyn til Pernille, som går på barsel, og velkommen til Anne, som i første omgang skal være på skolen i et år. Anne er uddannet lærer, og er samtidig en erfaren friluftsunderviser, hvorfor det er helt naturligt, at hun kombinerer disse egenskaber hos Fontanaskolen. Hun bliver en del af det skolefaglige team og skal være tilknyttet ”Ud i det blå” sammen med Pelle.

I et lille års tid har skolen haft en praktikant, Troels, som er uddannet lærer, og har stået for den skolefaglige undervisning i fagene historie og geografi. Skolen er så heldig, at vi har fået muligheden for at tilknytte Troels fast på skolen i et flexjob, så vi kan nyde godt af hans stærke faglighed og gode menneskelige egenskaber i mange år fremover.

En del af det nye udbud indbefattede, at vi som skole selv skulle overtage vejledningen fra UU i København. Heldigvis har vi allerede erfarne kræfter tilknyttet skolen, og Stine er klar på den spændende opgave, det er at stå for vejledningen af vores elever. Stine vil fremover deltage i statusmøder og være bindeledet til fagligt center i København Kommune.

 

Organisatorisk

2019 blev et år i udbuddets tegn idet vi har været igennem to udbudsrunder. Et i København og et hvor 15 omegnskommuner gik sammen om et fælles udbud. Begge af vital betydning for skolens eksistensgrundlag den næste årrække. Der kan siges meget, både godt og skidt, om udbud og dets betydning for Fontanaskolen, såvel som dets påvirkning af rammerne for uddannelsen. Vigtigst er det, at vi på Fontanaskolen efterlever vores mål om at levere en særlig tilrettelagt uddannelse baseret på vores værdigrundlag med en høj faglig kvalitet og undervisning, der er tilpasset til hver enkelt elev. Det har indtil videre vist sig, at det er tydeligt for Københavns Kommune, at det får eleverne her på Fontanaskolen, hvorfor vi er blevet en af de kun 6 skoler i København, der må tilbyde STU de næste tre år. Vi er stolte over valget og ser frem til at samme resultat gør sig gældende i starten af januar, når vi modtager svaret fra sammenslutningen af omegnskommunerne.

Sammensætningen af skolens bestyrelse har ændret sig en lille, men vigtig smule, idet vi har fået en ny elevrepræsentant, Anna, som lige nu holder orlov fra sin STU, for at læse HF- IN. Eleverne kan skrive til Anna med emner, som de mener bestyrelsen skal tage sig af. Udover Anna består bestyrelsen, som altid, af direktøren for Fountain House, Mogens Seider, som også er bestyrelsesformand. Herudover består den af: Mads Vogelsang (Fountian House medlem)

Anne-Sofie von Holstein (medarbejder rep.)
Agnete Niedel (chefkonsulent SUS)
Yildiz Akdogan (tidligere MF –socialdemokratiet)
Dorte Junge (skoleleder – Den Grønne Friskole)
Susanne Gram-Hanssen (Direktør – et godt liv nu. Guvernør Rotary)

Næste år

Vi er stadig meget optaget af overgangen efter STU og det vil fortsat være et omdrejningspunkt i den næste lange periode. Vi oplever et stort behov, særligt for gruppen af aktivitetsparate elever, for at de får styrket og effektiviseret overgangen til den næste relevante aktivitet. Det lykkedes ikke i denne omgang at få midler fra den sidste Satspulje til at skabe vores eget tilbud, men vi går andre veje i vores søgen efter midler, så vi skaber muligheden for, at eleverne kan fastholde deres sociale engagement og ikke mister motivationen til det næste vigtige skridt i deres udvikling. Af samme grund vil det i det nye år blive tilbudt alle 3. års elever at blive tilknyttet en udslusningsgruppe, så de sammen kan forberede sig på tiden efter STU. Her vil eleverne blandt andet stifte bekendtskab med FGU’en, og vi er spændte på at se, hvordan den nye uddannelse bliver en ny mulighed for vores elever.

Der vil fra årsskiftet være stort fokus på at igangsætte ”Fokushold”, som er elevernes mulighed for at få indflydelse på, både økonomisk og organisatorisk, at opstarte nye undervisningshold med et særligt fokus. ”Hestning” og ”Musik” var i sin tid startet som ”Fokushold”, men er nu en fast del af skemaet. ”Dans” er allerede i gang, og der er stillet forslag om at starte hold vedrørende ”Sport/Fitness”, ”Negleteknik”, ”Poledans” og ”Diætist”.

Som udløber af årets første tema til ”Fælles fredag” om ”Demokrati og medindflydelse” igangsættes et elevråd, som skal bestå af en gruppe af elever, som varetager og fastholder elevernes interesser. Eleverne kan bruge skolerådet til at videregive ideer til elevråde På den måde sikrer vi at alle de gode initiativer bliver ført ud i livet med en så høj grad af elevinvolvering som muligt.

I 2020 vil vi uddanne to medarbejdere som ART-instruktører, så vi yderligere kan kvalificere undervisningen i social færdighedstræning og dermed udviklingen af elevernes sociale kompetencer. Selvsamme undervisere opstarter fra årsskiftet et nyt fag: ”Indtryk og Udtryk”, som på forskellig vis vil lære eleverne om kommunikation og at formidle budskaber både retorisk, æstetisk, sanseligt, kulturelt og kropsligt.

I efteråret 2020 starter en større gruppe af medarbejderne en uddannelse i OCN – Open College Network, som er en særlig metodisk tilgang til læring og dokumentation af de kompetencer, som eleverne erhverver sig under deres uddannelse. Herved sikrer vi, at eleverne får tydeliggjort og dokumenteret både den formelle og uformelle læring, som opstår igennem deres uddannelsesforløb.

Det nye regeringsskifte viser sig forhåbentligt at få betydning for STU’en i sin helhed, så der kan komme en samlet kvalitetsstandard på tværs af hele landet, så vi sikrer, at alle elever får en uddannelse med høj kvalitet. Det vil vi fortsat kæmpe for i Consentio, som er en samlet interesseorganisation for alle udbydere af STU på landsplan, hvor vores skoleleder Per sidder som bestyrelsesmedlem.

Dette og meget mere glæder vi os til at samarbejde med jer om, og vi takker for et godt og lærerigt år.

I ønskes et godt nytår fra alle os på Fontanaskolen.