Aftenskolen i Fountain House danner rammen om et helt særligt fællesskab. Det er et sted hvor man får ny viden og nye færdigheder, skaber nye relationer omkring en fælles interesse og får mulighed for at fordybe sig og være andet end sin sygdom. 

Aftenskolen er selvstændig, men samtidig en fuldt integreret del af Fountain House. Skolen har eksisteret siden 1992. Aftenskolen har i al den tid den har eksisteret været drevet af husets medlemmer og medarbejdere i fællesskab. Henriette Bundgaard er skoleleder i Aftenskolen, men skolen er først og fremmest medlemmernes skole. Det er hendes fornemmeste opgave at bevare det sådan. I de første år den eksisterede var den kun for medlemmer. Men man fandt på et tidspunkt ud af, at man ikke måtte drive Aftenskole for lukkede grupper, og derfor åbnede man op for kursister udefra. Over halvdelen af skolens kursister er dog stadig medlemmer af huset. Skolen skaber mange spændende medlemsopgaver. Det er fx meget sjovere at arbejde i en cafe med rigtige cafégæster, som huset får i kraft af kursisterne udefra.

Aftenskolen er en forening og bag enhver forening er der en bestyrelse.

Vi sætter fokus på Aftenskolens bestyrelse så flere kan få kendskab til den og til de medlemmer, der sidder i den. Bestyrelsen er sammensat af personer, som enten har deres daglige gang i huset eller som har en særlig tilknytning til huset. I bestyrelsen skinner det også igennem at det er medlemmernes skole. Der sidder 5 medlemmer af huset i Aftenskolens bestyrelse.

Udover de 5 medlemmer fra Fountain House, sidder der en kursistrepræsentant, en underviser, en medarbejder fra FH og nogle med en fagspecifik relation til skolens arbejde.

Aftenskolens formål er at tilbyde undervisning og arrangementer, der opleves relevante, meningsfyldte og inkluderende. Herigennem sigtes på at styrke den enkeltes trivsel og livskvalitet med øget livsmestring og deltagelse i samfundslivet som følge. Kurserne tager udgangspunkt i ønsker fra kursister og medlemmer af Fountain House og rummer faglige, fysiske og kreative fag.

En af Aftenskolens kerneværdier er “at alle skal have råd til læring”, hvorfor Aftenskolen bestræber sig på så lavt et deltagergebyr som muligt.

Lær Aftenskolens bestyrelse at kende og hvilke roller de har i bestyrelsen.

Den nuværende bestyrelse består af følgende medlemmer, suppleanter og observatører:

Birgitte Bestle er kursist repræsentant.
Anders Sørensen er psykolog.
Ulrik Green er bestyrelsesformand og tidligere medlem i huset. AC-medarbejder hos Orion.
Anna er medarbejderrepræsentant.
Ditte er cand.scient.soc og tidligere skoleleder. (var under sit studie i praktik i Regnbuehuset i Tåstrup)
Henriette Lykke er underviserrepræsentant.
Bo Moseby, medlem i FH (suppleant)
Lene Svingel, medlem i FH (observatør, sidder også i husets bestyrelse)
Peter Loidl, medlem i FH (observatør, sidder også i husets bestyrelse)
Lars Peter Nielsen, medlem i FH (observatør, sidder også i husets bestyrelse)

Sidder man både i Fountain Houses’ bestyrelse og i Aftenskolens bestyrelse, bliver man observatør i Aftenskolens bestyrelse, for at undgå interessekonflikt.
Skolelederen er ikke medlem af bestyrelsen men fungerer som sekretær på møderne.

Anabel, som er medlem i kontoret har interviewet nogle medlemmer af Aftenskolens bestyrelse, som giver lidt feedback på hvordan de blandt andet oplever at være en del af bestyrelsen.

Anabel: Hvad er Aftenskolens vigtigste opgave, set ud fra dit perspektiv

Lene Svingel: “Aftenskolens vigtigste opgave at tilbyde relevante og meningsfulde kurser til psykisk sårbare, til en pris, der matcher målgruppens økonomiske formåen.
Kurserne giver mulighed for at opleve fællesskab og skabe nye relationer omkring en fælles interesse. Mulighed for at få ny viden, for at få ny færdigheder, for at fordybe sig og opleve at man er andet end sin sygdom – at der stadigt er et liv, der kan leves og fyldes med mening og glæde. Hvad enten det er glæde over musik, keramik eller filosofi. Netop oplevelsen af glæde og mening spiller en væsentlig rolle i processen med at komme sig og få det bedre.”

Anabel: Hvad oplever du er dit vigtigste bidrag til bestyrelsesarbejdet? 

Anna K. Formann: ”Aftenskolen har mange kursister og de bevæger sig i Fountain House, som er et klubhus, hvor det også er vigtigt at have øje for, hvordan dagligdagen er for de medlemmer, som kommer fast hver dag for at være en del af husets arbejdsfællesskab og ikke nødvendigvis er kursist i Aftenskolen. Så det er vigtigt fro mig at kunne bidrage med at se balancen og understøtte det gode samarbejde mellem klubhuset og Aftenskolen samt være talerør for medarbejderne i Fountain House.”

Anabel: Hvad er Aftenskolens vigtigste opgave?

Ulrik: ”Absolut kerneopgaven er at tilbyde kurser der giver mening for vores målgruppe. De skal give mening både fagligt men også voldsomt vigtigt socialt. Derfor skal vi være et sted der tiltrækker fantastiske undervisere – noget jeg faktisk syntes vi lykkes med. Og så skal vi skabe gode og meningsfulde opgaver for medlemmerne af Fountain House, være en integreret og aktiv del af den palette af aktiviteter, som gør Fountain House til noget helt særligt godt for os. Som afrunding vil jeg gerne have lov til at fortælle lidt om hvad jeg så får ud af det, sådan rent egoistisk – jeg får lov til at arbejde og samarbejde med entusiastiske og super dygtige mennesker. På mine (lidt) dårlige dage, kommer jeg en gang imellem i tanker om alle de super timer Aftenskolen gør mulige – og kan så mærke et lys brænde igennem den meningsløshed der har grebet mig.”

Anabel: Hvorfor har du valgt at været i Aftenskolens bestyrelse?

Anders Sørensen: ”For at støtte og fremme sociale tilbud for mennesker i psykisk lidelse. Svær psykisk lidelse indebærer næsten altid en isolation fra det sociale fællesskab, og som psykolog ser jeg gang på gang, hvordan vejen ud af lidelsen grundlægges af, at man genoptager de sociale behov. Til det bruger jeg primært Fountain House Aftenskole, hvor jeg sender mine klienter hen, hvorefter de uden undtagelse får det markant bedre. Det vil jeg gerne støtte op om og være med til at udvikle. ”

Anabel: Hvad oplever du er dit vigtigste bidrag til bestyrelsesarbejdet?

Birgitte Bestle: ”Som kursist-repræsentant kan jeg viderebringe egne og andres oplevelser i undervisningen, idéer og ris og ros. Jeg er glad for, at Aftenskolen er en forening. Det er vores aftenskole, som vi alle kan sætte vores præg på.
I øjeblikket er jeg ved at ajourføre Aftenskolens medlemskartotek, og så skal jeg sammen med Henriette L. skrive en ansøgning til corona-støtte-puljen, hvor vi vil søge penge til udgivelse af kunstbøger med værker fra Aftenskolen. Desuden har jeg mange gode idéer, som Aftenskolen kan have glæde af. ”

Anabel: Hvad oplever du som skolens vigtigste opgave?

Henriette Lykke: “At arbejde for at skabe tilbud, der skaber fællesskab, støtte og udvikling, for en gruppe af mennesker, som får en stemme og en betydning i vores samfund. Aftenskolens Debatarrangementer er også af stor betydning for Fountain House. De giver adgang til huset udefra og er en mulighed for at fordybe sig i relevante emner og stille spørgsmål.”

Udover at tilbyde kurser for psykisk sårbare står Aftenskolen også for Debatarrangementer. Debatarrangementerne er åbne for alle. Rigtig mange stifter bekendtskab med huset første gang til debatarrangementer, som har rigtig mange deltagere og som har vist sig at være et rigtig godt vindue til huset. Har du ikke oplevet et debatarrangement i huset endnu er det bestemt noget du har til gode. Du finder alt om Aftenskolen på hjemmesiden: https://www.aftenskolenfh.dk/

Af Anabel, medlem i kontoret og Henriette Bundgaard.