Nu mere end nogensinde er det vigtigt, at psykisk sårbare bevarer deres relation til de fællesskaber, som kan være så svære at etablere, og som for mange psykisk sårbare er en decideret livline.

På grund af corona, er det ikke muligt at mødes fysisk lige nu i Aftenskolen i Fountain House. Men man kan stadig pleje fællesskabet og lære nyt, det bliver bare på afstand.

Ny viden, nye færdigheder og nye relationer
Aftenskolen i Fountain House danner rammen om et helt særligt læringsfællesskab for psykisk sårbare. Det er et sted hvor man får ny viden og nye færdigheder. Et sted hvor man kan skabe nye relationer omkring en fælles interesse og få mulighed for at fordybe sig i både boglige, kreative og fysiske fag og dermed være andet end sin sygdom. Bl.a. det at være en del af fællesskaber og få mulighed for at få nye relationer og ny viden, er med til at forhindre ensomhed. Det er med til at styrke den enkeltes trivsel og livskvalitet med øget livsmestring til følge.

Ingen har gavn af isolation og ensomhed
Her under Corona-nedlukningen, er det måske endnu vigtigere at nå ud til psykisk sårbare, som er en af af de grupper i vores samfund, der er særligt udsat, når det kommer til isolation og ensomhed.

Læringsfællesskabet bevares – bare på afstand
Derfor har vi i Aftenskolen i Fountain House besluttet at vores undervisning skal frem til vores kursister, så de bevarer deres læringsfælleskab. Det gør vi på afstand via online undervisning og fælles onlineplatforme, hvor de kan skrive med hinanden og dele ting med hinanden. Vi har online programmer der passer til det enkelte fag. Alle programmerne er enkle og nemme at komme på. På den måde kan alle være med, og få det bedste ud af undervisningen. Og underviserne er selvfølgelig altid klar til at assistere over telefonen, hvis noget driller. For det kan teknik jo godt gøre engang imellem.

Kreative to-go poser
Inden kurserne går i gang, modtager kursisterne materialer i form af kreative to-go poser. Poserne indeholder det sæt materialer de ellers ville have fået udleveret til den fysiske undervisning. Kursisterne skal derved ikke selv ud og anskaffe sig materialerne, hvilket for nogen kunne forhindre deltagelse.

Stadig enkelte ledige pladser
Vores onlinesæson starter mandag d. 25. jan. og der er enkelte ledige pladser. Det skyldes at vi har kunne frigive nogle pladser på holdene. Deen seneste tid, har vi måtte sætte deltagerantallet på de forskellige hold ned, for at kunne holde den rette afstand. Men da vi nu ikke er begrænset, af de fysiske rammer, kan vi sagtens være 8 deltagere på et hold. Som er det der maximalt altid er på vores hold. Med 8 deltagere, er der altid god plads til den enkelte.

Vil du læse mere om Aftenskolen og dens tilbud kan du klikke her.

Kursist i Aftenskolen i Fountain House: 
Kurserne giver mulighed for at opleve fællesskab og skabe nye relationer omkring en fælles interesse. Mulighed for at få ny viden, for at få ny færdigheder, for at fordybe sig og opleve at man er andet end sin sygdom – at der stadigt er et liv, der kan leves og fyldes med mening og glæde. Hvad enten det er glæde over musik, keramik eller filosofi. Netop oplevelsen af glæde og mening spiller en væsentlig rolle i processen med at komme sig og få det bedre.