D. 31. okt. startede Jobstøtten op i Fountain House. Jobstøtten er for nyuddannede Bogstøtter og er i første omgang et 8–ugers pilotprojekt målrettet situationen som nyuddannet akademiker.

At gå fra at være studerende til at være jobsøgende er stort. Og kan være svært at stå alene med. Efter højdepunktet når den sidste eksamen er bestået oplever flere en tomhedsfølelse. Alle mulige spørgsmål trænger sig på: ”Hvad nu?” ”Hvad kan jeg egentlig bruge min uddannelse til?” ”Hvordan formidler jeg det jeg som akademiker kan?” ”Hvad er det jeg helt præcist kan tilbyde virksomheder?” ”Hvad hvis jobbet ikke lige kommer med det samme?”

Et nyt fællesskab
Vi vil gerne med Jobstøtten skabe et fællesskab omkring det at være jobsøgende hvor der er plads til alle de tanker og følelser der følger med den nye situation. Et fællesskab med ligesindede, hvor man kan dele sine erfaringer, hvor man også kan tale om det svære. Samt et sted hvor man kan bruge hinanden til sparring på at skrive ansøgninger, gå i jobcentret, gå til samtaler mm.

At bevare overblikket
At få struktur på sin jobsøgning kan have stor betydning. At man fx har et sted hvor man går hen og er fordybet i sin jobsøgning, men at man også kan ”holde fri” fra den er lige så vigtig.  Jobstøtten er det sted hvor man kan gå hen og fordybe sig i sin jobsøgning. Og så kan man med god samvittighed holde fri fra den igen.

Et andet slags tilbud
Jobstøtten skal være et supplement og et andet slags tilbud end de møder og kurser man som nyuddannet tilbydes igennem Jobcenter og A-kasse. Det vil sige at der vil blive lagt særlig vægt på det at kunne være i en tryg ramme og indgå i et fællesskab hvor der er plads til at være den man er. Der skal være mulighed for positiv sparring om det at navigere i hele jobsøgningstilværelsen med alt hvad det indebærer af tanker og følelser. I modsætning til tilbuddene i Jobcenter og A-kasserne er det en gennemgående person der faciliterer rammen om Jobstøtten og ikke skiftende mødeledere. Det er Henriette Norre Bundgaard som er skoleleder for Aftenskolen der er projektleder på Jobstøtten.

Rammen for Jobstøtten
Jobstøtten mødes hver torsdag på 2. sal. fra kl. 10-15.00 hvor Henriette er til stede. Derudover er der fælles jobsøgning på 2. sal hver mandag fra kl. 12.30-16.00 og hver tirsdag fra kl. 10-12.00

Torsdagen er delt op i 2 blokke: kl. 10-12.00 er der et tema og gerne et kort oplæg vi arbejder ud fra. Fra kl. 13-15.30 er der fælles jobsøgning i fri ramme. I denne tid kan man også vælge at få en individuel vejledning med Henriette.

Temaerne om formiddagen fokuserer på selve situationen at gå fra at være studerende til jobsøgende og alt hvad det indebærer af ny rolle, ny identitet, etablering af fællesskab omkring dette mv. og dels selve jobsøgningsopgaven med at skrive, at præsentere sig selv, tænke utraditionelt ift. jobsøgning, dagpengemuligheder mv. Man får redskaber til at tage styringen over sin jobsøgning og vi arbejder derfor også med at udarbejde skemaer o.l. der kan give overblik over sin tid. Et overblik der skal hjælpe en til at finde balancen mellem at gøre det man skal men også få indlagt ting i sin uge der giver en energi og glæde. Men overblikket kan også være en hjælp til at få fokus på gode vaner så man indarbejder og opretholder en god dags og ugerytme. Flere oplever at nattesøvnen bliver dårligere i denne periode hvor man er jobsøgende. Her spiller uvisheden om fremtiden naturligvis ind, men det kan være en hjælp at der i hvert fald ikke kommer yderligere rod i dagsrytmen.

Vi kommer omkring de forskellige jobportaler og Linkdin. Vi debatterer om det perfekte job findes, om man selv kan skabe det, alternative metoder til hvordan man skyder sin karriere i gang og vi taler om hvordan man bevarer motivationen hvis alt ikke lykkes i første hug.

Et frivilligt tilbud
Jobstøtten er et sted hvor man kommer af lyst, men hvor man samtidig forpligter sig til at komme kontinuerligt. Hvor man også forpligter sig til gruppen. Men vi har valgt at gøre det muligt for nye færdiguddannede bogstøtter at støde til i løbet af efteråret.
Ønsker du at blive en del af jobstøtten kan du skrive til Henriette på henriette@fountain-house.dk