Nicolaj har været medlem på kontoret i Fountain House  et halvt års tid. Jeg har sat ham stævne til et interview om hans oplevelse af at komme i Fountain House.

– Jeg kommer ca. en til to gange ugentligt, afhængigt af mit overskud, fortæller Nicolaj. Jeg laver plakater og opslag til husets sociale medier, hjemmeside, opdaterer tekster til brochurer og lignende PR og administrative opgaver på kontoret.

Nicolaj er 44 år og fik efter en indlæggelse på et psykiatrisk sygehus tilknyttet en udskrivningsmentor, som efter en tid foreslog ham at opsøge Fountain House, forklarer han.

– Men der er også rigtig meget indhold. Det betyder meget at komme ud og møde nye mennesker, ofte mennesker, der er et lignende sted i livet, fortsætter han.

Nicolaj står foran at skulle i virksomhedspraktik, formentlig i efteråret 2019.

– Jeg synes, jeg får rigtig meget ud af at være medlem på kontore og løse opgaver der. Jeg tanker en god del selvtillid ved at lave de ting, jeg gør, og håber at komme til at arbejde på kontor og med noget administrativt på længere sigt. Jeg lærer meget om, hvordan jeg trives bedst på en arbejdsplads, bl.a. at jeg har det bedst med en fast struktur og med at skulle løse bestemte opgaver.

Han har tidligere tillige deltaget i et skrivekursus på Aftenskolen i Fountain House og håber at kunne tage et nyt skriveforløb, når han har tid og overskud til det.

– Skrivekurset var rigtig godt. Jeg skrev bl.a. om den omtumlede tid omkring min indlæggelse, men også tekster omkring min opvækst. En af mine tekster fik jeg også lagt på Betablokken (Husets blogmedie, red.). Underviseren var virkelig god, så jeg ønsker mig at kunne tage et forløb mere.

Nicolaj benytter sig også af Aftenskolens offentlige foredrag, senest hørte han foredraget med Manu Sareen om medicinsk cannabis.

Nicolaj håber at bevare kontakten til Fountain House og kontoret i det omfang han har overskud til det, når han kommer i praktik.