Smittetrykket i Danmark vokser, og det betyder at tiltagene mod COVID-19 bliver skærpet. Den 23. oktober offentliggjorde statsminister Mette Frederiksen, at der indføres forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer, og at der skal bruges mundbind på alle offentligt tilgængelige steder. Kravet om mundbind gælder også på sociale tilbud, mens forsamlingsforbuddet derimod ikke omfatter sociale tilbud.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag udtaler på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside: Herberger, botilbud, kvindekrisecentre, væresteder og andre sociale aktiviteter er kritisk nødvendige for at samfundets mest sårbare mennesker kan få tilværelsen til at hænge sammen. Pandemien har været særlig hård for de mennesker, som i forvejen er socialt udfordrede. Vi skal beskytte udsatte mennesker mod både smitte og isolation.

I Fountain House fastholder vi de almindelige åbningstider, og det er vigtigt at understrege, at alle fortsat er velkomne. Fountain House er en betydningsfuld del af mange menneskers hverdagsliv, og sådan skal det blive ved med at være.

I Fountain House betyder coronarestriktionerne at alle fra torsdag den 29. oktober skal bære mundbind eller visir ved alle aktiviteter, hvor man ikke sidder ned, samt ved aktiviteter, hvor det ikke er muligt at holde 1 meters afstand.

Alle kan gratis få udleveret mundbind til ophold i Fountain House.

Det skærpede forsamlingsforbud på 10 personer gælder som sagt ikke på socialområdet. Det gælder imidlertid på Aftenskolens undervisningshold, og her fortsætter vi derfor med de små holdstørrelser, som allerede er implementeret.

Ved større arrangementer såsom debatarrangementer, fagligt forum for medarbejdere, julepyntedag, fællesmad, nytår etc. vil vi forholde os konkret dels til nødvendigheden af arrangementet dels til, hvordan vi sikrer afstand.

Vi fastholder fortsat Sundhedsstyrelsens krav til afstand, rengøring, håndhygiejne, hosteetikette og minus fremmøde ved sygdom.

Vi følger udviklingen tæt og glæder os til at se jer i Fountain House.

Hvis man har ideer til nye aktiviteter og udendørs samvær i den kommende vintertid med coronarestriktioner, er man meget velkommen til at dele dem med medarbejdere og ledelse i Fountain House.