Det er måske ikke alle der til daglig tænker over, at Fountain House er en del af en stor international sammenslutning af såkaldte klubhuse over det meste af verden. Clubhouse International er den internationale paraplyorganisation, der organiserer de 300 individuelle huse på verdensplan og hver andet år inviterer til en stor international konference, hvor husene er involveret i at præsentere ny viden, erfaringsudveksle på workshops, sætte spot på særligt vigtige emner, fortælle personlige recoveryhistorier, tale om klubhusmodellen, skabe netværk og drøfte nye behov.

I år havde Clubhouse International 25-års jubilæum, og konferencen blev holdt i Norge fra den 28. september til 3. oktober med deltagelse af over 400 mennesker fra 109 klubhuse i 20 forskellige lande. Fountain House København var repræsenteret med Rune Colberg Madsen, medlem i Bogstøtten, Henning Lolk, medarbejder i køkkenet og Maria Clemensen, souschef.

De usynlige problemer

Mange af konferencens deltagerne havde levede erfaringer med psykiske problemer. De personlige recoveryhistorier beskrev ofte tiden før klubhuset med oplevelser af at leve med usynlige problemer, ensomhed, fornemmelsen af at have mistet sin identitet og personlighed, at have skammet sig over at have bestemte problemer og følt sig uden værd samt at være blevet behandlet som uligeværdig klient i behandlingssystemet med mange forskellige medicintyper og diagnoser. Klubhuse på tværs af landegrænser har betydet kolossalt i mange levede liv, og man kunne kun blive berørt af de personlige historier og fortællinger om at blive en del af et arbejdsfællesskab igen, få tro på sig selv, få arbejdsidentitet og et sted at være sig selv. Som Einar Belck-Olsen fra Norge sagde det: Anerkend smerten, føl den, men lad den ikke definere, hvem du er.

Der var et stort fokus på, at selv om der i dag på verdensplan er et helt andet syn på psykiske vanskeligheder, mental sundhed og recovery, end da det første klubhus blev dannet i 1940’erne, hvor 8 psykiatriske patienter satte sig sammen og kaldte deres fællesskab We are not alone, så er der fortsat behov for at bryde tabuer, fremme inklusion, bekæmpe stigma og at dele erfaringer.

Klubhusmodellen og de internationale ligheder og forskelle

Klubhusmodellen beskrives både som en særlige kultur og ånd, hvor ligeværd, åbenhed og engagement på tværs af både medlemmer og medarbejdere i husene er i højsædet, og et særligt fokus på det hele menneske, hvor man kan få støtte til både arbejde, sundhed, uddannelse, bolig og relationer på samme tid.

Klubhusmodellen vedligeholdes på tværs af landegrænser gennem 37 retningslinjer, som i praksis også dannede grundlag for konferencen, hvor der blev drøftet så forskellige emner som fundraising, relationen mellem medlemmer og medarbejdere, behovet for mere forskning, nye typer enheder i klubhuse, brug af forskellige medier, dokumentation af medlemmers data, behovet for at engagere medlemmer i den praktiske drift af husene og meget mere. Der er tydeligvis forskelle på klubhusene i forskellige lande. Langt størstedelen af husene er i USA, og amerikanske deltagere udgjorde halvdelen af konferencen. I USA udfører klubhusene ofte en opgave, der traditionelt ville udføres i socialpsykiatrien i den kommunale del af velfærdsstaten i Norden.

Hvad så nu?

I Danmark har der længe været en diskussion i vores syv nationale huse af, om man kan og skal gå efter at blive et rigtigt klubhus med akkreditering af Clubhouse International. Hos os i Fountain House København er vi ikke akkrediterede, fordi vi har været i tvivl, om vi kunne leve op til retningslinjerne og samtidig få den økonomiske støtte, som vi er afhængige af, samt om vi værdimæssigt ønsker at arbejde med alle dele af klubhusmodellen i vores danske kontekst. På konferencen var det slående, at der ikke var nogle kritiske røster, og med en god model, bør man vel også kunne drøfte de svære ting, såsom om alle modellens aspekter vitterlig lever op til den allerbedste rehabilitering anno 2019. Den drøftelse inklusiv en snak om mulighederne for akkreditering efter Clubhouse Internationals 37 retningslinjer bliver det spændende næste skridt for os i Fountain House København. Som lederen af Fontænehuset i Norge Torhild Stimo sagde det, så skal vi blive ved med at gøre en forskel, der kan gøre en forskel!

Henning Lolk, Rune Colberg Madsen og Maria Clemensen