Christian fortæller i et interview om mentornetværket, hvordan han via sin mentor har fået set et landskab af muligheder: Når man ikke har så meget kontakt til arbejdsmarkedet, kan man let bilde sig selv ind, at der er noget galt med én – men når man så taler med en, der har bedre overblik, kan man få en bedre fornemmelse for hvordan man kan passe ind på arbejdsmarkedet.

Christian er 32 år – har via mentornetværket fået studiejob i et rådgivende ingeniørfirma og er desuden studerende på erhvervsakademiet, hvor han bygger oven på en kommunikationsuddannelse.

Christian fortæller: Jeg er en mand med forskellige udfordringer; har bl.a. haft en lav tilknytning på arbejdsmarkedet på grund af forskellige psykiske og sociale udfordringer. Jeg har derfor brug for hjælp til at komme videre i mit arbejdsliv. Det har jeg fundet i Fountain House og særligt i mentornetværket.

Christian har været medlem i Fountain House i 2 år, efter at han fik stress på grund af et arbejde i call-center.

I Fountain House kom Christian hurtigt til at arbejde på kontoret, hvor han føler, at han lavede meningsfulde ting. En opgave var at samle data for mentornetværket – og i den forbindelse kom han til at snakke med Søren fra Rotary. Det førte til, at Christian fik et mentorforløb hos Søren.

Vi talte til en start om, hvad jeg har brug for, og hvad Søren kan tilbyde, og vi mødtes et par gange om måneden. Og vi talte fx om: Hvad kan jeg selv gøre? Hvad synes jeg selv er spændende?

Vi havde gode samtaler – jeg havde vanskeligt ved at se, hvad jeg har at tilbyde. – Søren derimod var god til at komme med ideer til, hvad jeg kan udvikle mig til at kunne udfylde. Gode spørgsmål og gode ideer.

Christian fortæller, at han skulle være velforberedt for at få noget ud af det. Og at de lavede konkrete aftaler om, hvad der skulle gøre fra gang til gang. Det fungerede godt!

Deltidsjobbet kom jeg også i kontakt med via Rotary. Virksomheden søgte en medarbejder 8 timer om ugen, og på grundt af det netværk, jeg nu havde mødt i Fountain House, fik jeg jobbet.

Jeg har ikke noget stort netværk – og det har været en stor fordel for mig at møde medlemmer fra Rotary, som stiller deres netværk til rådighed.

Christian konkluderer: En god mentor er engageret og har et godt overblik, én der stiller spørgsmål, der får dig til at se, hvad du kan og gerne vil. Og så kan mentorens netværk være en kæmpe støtte, da mennesker med psykisk sårbarhed typisk har en begrænset netværk.

 

JOB-støtten starter et nyt forløb

Foreløbig er ca. 10 deltagere med akademisk uddannelse (tidligere medlemmer fra BOG-støtten) tilmeldt det nye forløb, som foregår om torsdagen.

Susanne Gram-Hanssen er projektleder og tilrettelægger sammen med deltagerne et forløb med forskellige aktiviteter målrettet mod at komme i beskæftigelse. Herunder bliver alle deltagere tilbudt et mentorforløb.

Susanne Gram-Hanssen er frivillig projektleder i JOB-støtten. På billedet ses hun i en anden undervisningssammenhæng. Hvis du vil høre mere om JOB-støtten, kan du kontakte Susanne Gram-Hanssen på mail sgh@etgodtlivnu.dk

 

Fakta

Rotary er et humanitært erhvervsnetværk med klubber overalt i verden. Rotarys motto er Service above self. Købehavn Nord Rotary klub har siden 2014 haft en venskabs- og samarbejdsaftale med Fonden Fountain House, som derfor nyder godt af de kompetencer og netværk, som medlemmerne i Rotary er i besiddelse af. Fra 2020 er etableret et mentornetværk, hvor rotarianere – som en frivillig opgave – tilbyder sig som mentor for en nyuddannet akademiker fra Fountain House.