Ingen kommer i dag særlig langt på det sociale område uden at kunne dokumentere eller sandsynliggøre effekter af indsatsen. Derfor har Foreningen Fontænehusene Danmark taget initiativ til og finansieret et projekt, der indsamler videnskabelig dokumentation for Fontænehusenes såkaldte ​​klubhusmodel – fortrinsvis fra Skandinavien og med fokus på rehabilitering og recovery.

Læs Videnskabelig dokumentation for klubhusmodellen – En artikelsamling om recovery- og rehabiliteringsprocesser i fontænehusene

Dokumentationsprojektets afsluttende rapport:

  • peger på undersøgelser, der dokumenterer, hvordan og i hvilket omfang klubhusmodellen understøtter recovery og psykosociale rehabiliteringsprocesser.
  • vurderer anvendeligheden af udenlandske undersøgelser i en dansk sammenhæng og gør dem tilgængelige for et dansk publikum.
  • etablerer en model for, hvordan danske klubhuse kan gøre denne viden tilgængelig for medlemmer og medarbejdere.

Bibliotekar Marie Plougheld har gennemført litteratursøgningen i perioden 2018-19 og efterfølgende formidlet resultaterne i rapporten Videnskabelig dokumentation for klubhusmodellen. Marie er medlem af Fountain House København og har i sin studietid været tilknyttet Bogstøtten.

Direktør i Fonden Fountain House i København, Mogens Seider mener, rapporten falder på et tørt sted: ”Når jeg er ude i byen bliver jeg ofte spurgt: ’Hvad får borgerne ud af det?’ – ’Kommer der flere i arbejde, hvis de har været medlemmer i Fountain House?’ eller: ’Er der færre hospitalsindlæggelser?’ – ’Bruger medlemmerne i Fountain House mindre medicin?’ Denne rapport præsenterer ikke videnskabelige svar på alle spørgsmål, men det er en stærk begyndelse, og jeg vil gerne lykønske de danske Fontænehuse og Marie Plougheld med det flotte arbejde. Vi har hårdt brug for det – og det gælder for resten hele det psykosociale område, som i Danmark slet ikke er genstand for tilstrækkelig videnskabelig opmærksomhed og investering.”