Lørdag, d. 5. oktober 2019 inviterede PsykiatriNetværket for 11. gang til Psykiatritopmøde. Dette års udgave løb af stablen i Imperial Biografen i København, og Fountain House var ligesom en række andre organisationer repræsenteret med en stand i foyeren.

Portrætfoto på Fountain Houses stand
Fotoholdet på Aftenskolen i Fountain House havde til lejligheden produceret en plakat med reference til temaet for årets topmøde: “Hvert menneske tæller”. Plakaten, der blev uddelt som en gave til gæsterne på standen, viser en serie portrætter af deltagere på Psykiatritopmødet 2018.

Igen i år havde portrætholdet fra Aftenskolen opstillet et lille studie som en del af standen. Underviser Henriette Lykke og fotograferne fra portrætholdet havde stor glæde af de intense og uformelle, korte møder med så mange forskellige mennesker og lærte også denne gang noget nyt. For kun 25 kr. kunne deltagere købe deres personlige portræt. De dygtige folk i Grafix, Fountain Houses nye grafiske værksted, printer efterfølgende fotografierne. Og mandag, d. 21. november står Aftenskolens leder, Henriette Norre Bundgaard sammen med Henriette Lykke klar i Fountain House og deler portrætterne ud til de 60 mennesker, der blev fotograferet på dette års Psykiatritopmøde.

10-års plan for psykiatrien
”Velfærd først” hedder Regeringens aktuelle finanslovsforslag. Og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke benyttede sin åbningstale på Psykiatritopmødet til at slå fast, at socialdemokratisk værdipolitik også handler om at gøre op med de uligheder, mennesker med psykiske lidelser oplever, ikke mindst i form af utilstrækkelige ressourcer i psykiatrien. Ministeren appellerede til et bredt samarbejde i Folketinget, for som han formulerede det: ”Hvert eneste skridt tæller, fordi hvert eneste menneske tæller”.

Mange af Psykiatritopmødets talere havde naturligt nok blikket rettet mod den kommende 10-års plan for psykiatrien, som Regeringen har varslet. SIND’s landsformand Knud Kristensen pegede på en undersøgelse fra OECD (2018), som inkl. følgeomkostninger opgør de årlige udgifter ved psykisk sygdom i Danmark til 110 mia. kr. Dobbelt så meget som et tidligere estimat på 55 mia. fra Det Nationale Forskninscenter for Arbejdsmiljø (2010). Hvorfor kan man ikke ”omkontere følgeomkostningerne til indsatser og investere i mennesker”, når det er muligt at lave beregninger og investere i fx broprojekter, spurgte han ministeren og forsamlingen på Psykiatritopmødet.

Men en bedre hjælp til mennesker med psykiske lidelser, handler ikke kun om ressourcer, mente formand for PsykiatriNetværket, Poul Nyrup Rasmussen. ”Der er også brug for at se indad”, sagde han og henviste til, at kun 25 procent af unge psykiatriske patienter føler sig godt hjulpet i psykiatrien. I Det Sociale Netværks rådgivningstilbud til børn og unge, Headspace er det 75 procent. Helt i tråd hermed opfordrede formand for Dansk Psykologforening, Eva Secher Mathiasen under den afsluttende debat politikerne til at stille tydelige krav om udvikling i psykiatrien og talte for nødvendigheden af ”at modernisere synet på psykiske lidelser”.

Tidligere på dagen havde Poul Nyrup Rasmussen kritiseret Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskabs påstand om, at forebyggelse er spild af penge. En meningsmåling i salen gav ham senere ret: Omkring halvdelen af topmødedeltagerne tilkendegav blandt flere svarmuligheder, at forebyggelse bør være den vigtigste prioritet fremadrettet på psykiatriområdet.

Direktør i Fountain House, Mogens Seider var med på Psykiatritopmødet. Også han var på linje med Poul Nyrup i sin vurdering: ”Jeg synes det med alt tydelighed i år markeres, at der skal en helt anden hjælp til end den, vi oplever i dag. Vi hører alt for mange historier om, at hjælpen er for institutionel og ikke rækker ud til de mennesker, der har begyndende psykiske udfordringer. Så er jeg glad for at kunne konstatere, at vi er kommet et lille stykke længere med at nedbryde tabuer. Jeg oplever, at vi på sådan en dag kan tale meget åbent om de udfordringer, man har som psykisk sårbar.”