Frem til d. 24. oktober 2019 er det muligt at deltage i den pågående offentlige høring om ”København som studieby”. Bogstøttens medlemmer er naturligvis på opgaven.

Københavns Kommune afholdte i slutningen af maj måned en konference om en ny studielivspolitik, hvor medarbejdere i Bogstøtten var inviteret. Ud af konferencen er der nu kommet en ny politik for ”København som studieby”.

Denne politik er sendt i høring og skal behandles i Borgerrepræsentationen d. 12. december 2019.

Da det nu er muligt at komme med input i denne høringsperiode har medlemmerne i Bogstøtten sat gang i en løbende proces frem til d. 24. oktober.

I første omgang påpeger medlemmerne at:

  • det er vigtigt at have et sted som Bogstøtten.
  • det er vigtigt at have et sted udenfor universitetsbygningerne, hvor der IKKE hersker stress.
  • flere læsepladser på bibliotekerne i København er nødvendige.
  • man kunne oprette drop-in steder, hvor man blandt andet kan få information om læsepladser – gerne med mulighed for at kunne drikke kaffe.
  • det er nødvendigt at tilbyde flere billige studie- og almindelige boliger.
  • et videnscenter med blandt andet rådgivning i forhold til etablering af bofællesskaber kunne være mulighed .
  • det er for svært at omdanne store lejligheder til kollektiver.

Da Københavns Kommunes vision for København som studieby peger på, at det gode studieliv handler om tryghed, trivsel, personlig udvikling, demokratisk dannelse og om at blive klar til at træde ind på arbejdsmarkedet, peger medlemmerne på at:

  • det er væsentligt at have et sted at gå hen som ledig dimittend.
  • man oplever jobmarkedet for dimittender som værende præget af udnyttelse – det opleves som et praktikcirkus – der ikke fører til jobs, hvorfor det er vigtigt at kommunen fokuserer på overgangen mellem studie og jobmarked.

Bogstøttemedlemmerne vil i de kommende to uger arbejde med flere forslag, som vil blive sendt til https://blivhoert.kk.dk/hoering/studieby-kobenhavn