Jobstøtten blev etableret som et tilbud i Fountain House i efteråret 2019 for færdiguddannede medlemmer af Bogstøtten. Det er for nyligt blevet gjort mere tydeligt, hvad medlemmer af Jobstøtten kan forvente af både Jobstøtten og Bogstøtten. Her fortæller Helen og Andreas, hvordan de bruger tilbuddet.

Helen og Andreas har begge været i arbejde, efter de afsluttede deres uddannelse og forlod Bogstøtten, men er efter en tid blevet ledige og herefter vendt tilbage til Fountain House, hvor de har haft lyst til at blive en del af Jobstøtten. Men hvorfor komme i Jobstøtten og ikke bare sidde og søge job derhjemme?

Helen: ”At være derhjemme med mine tanker duer ikke. (…) Det er svært for mig, når jeg selv skal skabe en form, en hverdag, hvor det hele ikke flyder sammen. Der fungerer det godt at have en retning hver dag: Jeg skal i Fountain House. Bum. Ingen diskussion.”

Andreas: ”Jeg har – ligesom mange andre – brug for forskellige fysiske rum til arbejde/jobsøgning og fritid, og Jobstøtten er for mig et sådant arbejdsrum. Jobstøtten giver mig en struktur i hverdagen og noget at stå op til.”

Jobstøtten danner ramme for en opdeling mellem arbejde og fritid – en ramme, som ofte er ikke-eksisterende, når man er ledig. Det skaber en struktur for hverdagen, hvor man kan komme og udføre dagens jobsøgning for derefter at holde fri efterfølgende. Som Helen nævner, er det også en retning hver dag, noget hun skal, som ikke er til diskussion nemlig at komme ud ad døren og hen i Fountain House. Så særligt det at have en ramme for dagen og noget at stå op til kan Jobstøtten favne. Men udover at være en ramme for dagen er det ifølge Andreas også en hjælp ikke at være alene om at søge arbejde. Her kan Jobstøtten blive et nyt fællesskab, der kommer efter ens tid i Bogstøtten.

Andreas: ”At være jobsøgende minder på mange måder om at være studerende; man står over for en til tider svær opgave. Man har af og til brug for at snakke med andre om de udfordringer, man har, i forbindelse med opgaven, og man har typisk brug for en struktur i hverdagen. Her kan Jobstøtten – ligesom Bogstøtten – være en stor hjælp.”

Medlemmer, som har været tilknyttet Bogstøtten, kan fortsat blive fulgt af en vejleder fra Bogstøtten i 3 måneder, mens man starter i Jobstøtten, hvis det har interesse. Dette for at skabe en mere glidende overgang fra studielivet til livet som ledig, der ellers kan føles meget brat. Man kan også ligesom Helen og Andreas blive en del af Jobstøtten efter en periode væk fra huset, for man er altid velkommen igen, når man er medlem i Fountain House.

Men hvad er det Jobstøtten kan, som er forskellig fra andre tilbud i ledighedssystemet?

Helen: ”Altså jobstøtten er et fællesskab, hvor jeg er med til at definere, hvad det rigtige er for mig. Ledighedssystemet har nogle regler og rammer, som jeg skal indordne mig efter.”

Andreas: ”(…) jeg synes bare ikke, at stemningen på jobcentre er særlig motiverende for min jobsøgning.”

I Jobstøtten er det altså muligt selv at tage styring med det, man synes, er det rigtige for en selv, som Helen nævner, og ligeledes er stemningen mere fordrende for ens motivation. Man kan også både dele det at være arbejdssøgende og samtidig sårbar, hvilket ikke gør sig gældende andre steder.

Helen: ”I jobstøtten møder jeg ligesindede, som står i den samme situation.”

Andreas: ”I Jobstøtten føler jeg mig som en del af et fællesskab; jeg kender dem, jeg sidder og søger jobs sammen med, vi spiser sammen, og vi hjælper med rengøring og opvask.”

Alt i alt fremstår særligt tre elementer som essentielle for Jobstøttens relevans for Helen og Andreas. 1) At have en ramme og en struktur for ens hverdag. 2) Ikke at være alene om at søge arbejde og slutteligt 3) at dem man mødes med i Jobstøtten er ligesindede og nogle man kan dele sine udfordringer med.

 

Fakta

Jobstøtten har eksisteret siden 30. oktober 2019 og er for færdiguddannede og jobsøgende medlemmer af Bogstøtten i Fountain House. Der er tilknyttet en medarbejder til Jobstøtten fra Fountain House, som er Henriette Bundgaard.

I Jobstøtten fokuseres der både på selve situationen med at gå fra at være studerende til jobsøgende – og alt hvad det indebærer af ny rolle, ny identitet og etablering af fællesskab omkring dette – og på selve jobsøgningsopgaven med at skrive, præsentere sig selv, tænke utraditionelt ift. jobsøgning, dagpengemuligheder mv.