Efter tre års samarbejde med forskere fra RUC og 9 uddannelsesinstitutioner og rådgivningstilbud er Bogstøttens deltagelse i forskningsprojektet Studielivsprojektet kommet til en afslutning. D.19. november 2020 var det sidste partnerværksted, hvor alle samarbejdspartnere præsenterede resultaterne af deres respektive undersøgelser om studerende og de studiemiljøer, de indgår i.

Bogstøttens bidrag til forskningen har været en undersøgelse af bogstøttemedlemmernes tid i Bogstøtten, udarbejdet ved hjælp af et spørgeskema, som har været udleveret til studerende, når de har færdiggjort deres uddannelse. Det overordnede spørgsmål, som undersøgelsen i Bogstøtten er bygget op omkring, er: ”Hvilken betydning har Bogstøttens kombination af individuel vejledning og et peer-to-peer fællesskab for den enkeltes recovery- og studieproces?”

Til dags dato har Bogstøtten modtaget 33 besvarelser, og indtil videre er den overordnede konklusion, at det virker, når Bogstøtten tager et individuelt udgangspunkt i den enkeltes problemstillinger, ønsker og behov på en måde, hvor indsatsen samtidig er indlejret i en fælleskabsorienteret ramme. Netop kombinationen af individuel vejledning og et peer-to-peer fællesskab viser sig at have en stor betydning for den enkeltes recovery- og studieproces. Bogstøtten står med andre ord på to ben – hvor ingen af dem kan undværes. Uddybende har det især betydning, at vejlederne er tilgængelige i det daglige og følger den enkeltes vej gennem studiet på daglig basis. Ligeledes kan man få opbygget en struktur for ens studiearbejde, som ofte har været fraværende hidtil, og slutteligt bliver de, som kommer i Bogstøtten, en del af et fællesskab af ligesindede, som de fleste ikke kan finde på deres studier. Dette er særligt ved Bogstøtten til forskel fra, hvad de studerende møder på deres studie og i andre vejledningstilbud.

I artiklen ”Jeg kan meget mere end jeg tror” fra jubilæumsskriftet Bogstøtten & Fontana 25 år er det muligt at læse mere uddybende om undersøgelsen.

Fremadrettet vil Bogstøtten spørge færdiguddannede medlemmer, om de må kontaktes efter et år som nyuddannede. Dette for at blive klogere på, om deres tid i Bogstøtten har givet dem nogle gode værktøjer, arbejdsrutiner og oplevelser, som de kan anvende i deres fremtidige liv. For i og med, at vi arbejder med stilladsering i Bogstøtten, bliver det interessant at undersøge, om medlemmerne kan overføre deres erfaringer i deres fremtidige arbejdsliv og personlige liv.

Udover spørgeskemaundersøgelsen er et nyt eksperiment blevet søsat i Bogstøtten, nemlig et gruppeforløb, der har til formål at styrke integrationen i Bogstøtten. Vi vil fremadrettet i Bogstøtten gerne gøre mere ud af gruppevejledning. Den første gruppe er allerede afsluttet med gode evalueringer fra deltagerne. De har indgået i et gruppeforløb med Tilværelsespsykologi som metode, og det kunne vi godt tænke os at fortsætte med at udbygge og tilbyde.

At have deltaget i Studielivsprojektet over tre år har været startskuddet til at få genereret konkret data og viden om de studerendes brug af Bogstøtten. Samtidig har det givet adgang til ny viden fra de uddannelsesinstitutioner og rådgivningstilbud, der har taget del i forskningsprojektet. De har bidraget med viden om de studiemiljøer, som psykisk sårbare studerende indgår i, samt indsigt i, hvordan deres eksperimenter kan bidrage til at forbedre forholdene for studerende, særligt socialt. Er man interesseret i at vide mere, vil man kunne læse om forskningens resultater og fund i kommende publicerede forskningsartikler fra RUC.

Alt i alt har det været en lærerig proces at være en del af en forskning, der har til formål at forbedre forholdene for studerende. Og forhåbentlig kan resultaterne være med til at forandre, hvordan man er studerende i dag, så studietiden ikke bliver ensom og sygdomsfremkaldende, men i stedet positiv og berigende både fagligt, personligt og socialt.