Selvom mere end halvdelen af alle psykisk sårbare er ensomme og i risiko for social marginalisering, er det muligt at komme sig og få et godt liv. Det kræver dog, at den enkelte har mulighed for at løsrive sig fra rollen som modtager af andres hjælp, og blive deltager i sammenhænge, hvor man selv kan bidrage og være noget for andre.

Men der mangler tydelige svar på, hvad der fremmer denne bevægelse fra udenfor til indenfor, og hvilken rolle andre kan spille. Vi skal derfor lære af dem, der på egen krop kender til psykisk sårbarhed, og som selv har fundet en vej til et hverdagsliv sammen med andre.

Den 30. august fra 13:30 – 15:30 giver Peer-Partnerskabet, Grib København og Fountain House ordet til mennesker, der selv har erfaring med at bevæge sig fra udenfor til indenfor.

Til webinarer faciliterer Ph.D. Agnete Neidel en undersøgende samtale med psykisk sårbare, hvor målet er at være nysgerrig på deres konkrete erfaringer med at have været i udsatte positioner og bevæge sig ind i nye konstruktive fællesskaber.

Til webinaret vil du også kunne drøfte dine aktuelle spørgsmål/erfaringer med udenfor/indenfor, med de andre deltagere.

Det er gratis at deltage. Læs mere her – Se program, og hvordan du deltager