’Dyrk fællesskab’ er titlen på en kunstudstilling med 70 værker af unge fra Ungehuset Fontana og Fontanaskolen STU, der de næste seks måneder lyser op på et metrohegn i den københavnske Sydhavn. Tag fordi den kommende station Mozarts Plads og oplev det flotte udendørsgalleri med reproduktioner af malerier, tegninger og keramik. Udstillingen er blevet til i samarbejde med Fountain Houses’ grafiske værksted Grafix.

I starten af 2020 var underviser Ania Nørgaard sammen med en gruppe medlemmer i Ungehuset Fontana godt i gang med at forberede en udstilling et endnu ukendt sted ude i byen, med tre værker af hver af de unge. Den plan satte Corona-pandemien en stopper for.

 

Men i foråret 2021 opstod en ny mulighed: 3 metrohegn i Sydhavnen var ledige og kaldte på kunstneriske sjæle. Deadline for ansøgningen til Metroselskabet var kort, og Ania greb chancen sammen med sin kollega Sesse Kristensen, der er lærer på den anden side af gaden i Fontanaskolen STU.

Svaret fra Metro var positivt, og så fik Ania, Sesse, medlemmer og elever travlt med at gøre klar. Heldigvis var hjælpen lige ved hånden: Dygtige folk i Grafix har scannet og affotograferet de i alt 70 værker, som udstillingen tæller. Rammerne har kunstnerne selv valgt.

Fredag, d. 23. marts begav en lille flok sig afsted fra Fountain House til Sydhavnen, og det tildelte metrohegn på 13 X 4 meter fik en omgang lyseblå maling. Om lørdagen blev værkerne hængt op med kyndig bistand fra Metroselskabets specialist, Christoffer. Han har prøvet det mange gange før, men ikke tidligere oplevet så overvældende positiv respons fra lokale beboere og forbipasserende, fortæller Ania Nørgaard. ”Fedt!” og ”tak for I forskønner vores lille gade”, var tilråb, der gik igen. Enkelte tilskuere ønskede ligefrem at købe et værk med hjem.

 

Det næste halve år kan alle og enhver nyde det flotte syn ved metrobyggeriet på Mozarts Plads. Ania pønser allerede på til den tid at skrue værkerne ned og genbruge dem et andet sted, hvis de er i god nok stand. Under alle omstændigheder, slutter hun, ”har vi nu lært at udsmykke metrohegn og lave udendørsgalleri – og vi gør det gerne igen!”.

Læs mere om kunstudstillinger på Byens Hegn Mozarts Plads