Jobstøtten har siden 30. oktober 2019 kørt som pilotprojekt for færdiguddannede og jobsøgende medlemmer af Bogstøtten i Fountain House. Den første evaluering tyder på, at ordningen effektivt hjælper deltagerne med at strukturere jobsøgningen og ved at formidle viden, tips og sparring. Jobstøttens trygge rum, hvor sårbarhed er tilladt, øger ifølge besvarelserne modet til at kaste sig ud i opgaven og afsøge nye muligheder.

Baggrund for Jobstøtten
Antallet af færdiguddannede medlemmer af Bogstøtten er stigende, og der er derfor grundlag for at eksperimentere med et nyt arbejdsfællesskab i Fountain House målrettet situationen som færdiguddannet akademiker. Jobstøtten er sat i verden for at forlænge det trygge fællesskab i Bogstøtten til tilværelsen som jobsøgende og dermed at lette overgangen til en ny livssituation. Etableringen af Jobstøtten giver samtidig plads til at bevare Bogstøtten som et fællesskab, som primært fokuserer på medlemmer, der fortsat er studerende.

Fountain House stiller hver torsdag en medarbejder, Henriette Norre Bundgaard, til rådighed som underviser og tovholder. Om formiddagen består Jobstøtten af et gruppetilbud med et tema, mens der om eftermiddagen er åbent kontor og fælles arbejdsrum til jobsøgning samt mulighed for individuel vejledning hos Henriette. Deltagerne har også mulighed for at mødes i Jobstøtten på andre dage i ugen uden underviser.

Indholdet af Jobstøtten fokuserer både på selve situationen med at gå fra at være studerende til jobsøgende – og alt hvad det indebærer af ny rolle, ny identitet og etablering af fællesskab omkring dette – og på selve jobsøgningsopgaven med at skrive, præsentere sig selv, tænke utraditionelt ift. jobsøgning, dagpengemuligheder mv.

Jobstøtten ønsker at være et andet slags tilbud end de møder og kurser, nyledige får tilbudt via Jobcenter og A-kasse. Vi lægger derfor særlig vægt på, at deltagerne kan være i en tryg ramme og indgå i et fællesskab, hvor der er plads til at være den, man er.

Evalueringen fortæller
Deltagerne beskriver i evalueringen, at Jobstøtten hjælper til at strukturere tid og rum til jobsøgningen, formidler viden, tips, sparring og giver nyt mod på opgaven. Selve undervisningen har været virksom ved at være målrettet og tilrettelagt konkret efter deltagernes behov, med gode mulighed for indflydelse og god balance mellem generelle tips og personlig rådgivning.

Det er især det trygge rum, den afslappede atmosfære og en plads til sårbarhed, deltagerne fremhæver som Jobstøttens særlige kvaliteter. Det er tydeligt i besvarelserne, at Jobstøtten har givet en plads til sårbarhed, som de jobsøgende ikke oplever at få i Jobcenteret, og som giver det tilstrækkelige mod til at søge og afprøve nye muligheder i jobsøgningen. Derudover fremhæves fællesskabet og erfaringsudvekslingen med andre, og der er ingen tvivl om, at der både er stor begejstring for tovholderens tilgang og styring af Jobstøtten OG stor begejstring for erfaringsudvekslingen og støtten fra ligesindede jobstøtter.

Derfor fortsætter Jobstøtten
På baggrund af denne positive evaluering fortsætter Jobstøtten. Tilbuddet vil blive evalueret halvårligt for at sikre, at deltagernes udbyttet er som forventet, og at Fountain House fortsat har de nødvendige ressourcer til en tovholder.

Jobstøtten vil fortsat køre med løbende optag, ligesom deltagene fra efteråret 2019, kan fortsætte i foråret. Der vil samtidig være fokus på, at man forpligter sig overfor gruppen, da det har været et stort ønske fra deltagerne.

Lige nu holder Jobstøtten pause og starter op igen den 1. februar 2020. Jobstøtten kører fortsat om torsdagen indtil den 31. maj.

Jobstøtten vil endvidere blive knyttet til Erhvervsnetværket Fountain House, som vi netop har indledt et samarbejde med Rotary København Nord om. Formålet er at åbne døre til lokale virksomheder for medlemmer af Fountain House.