Tine Schapiro Rasmussen, Søren Mølby Henriksen, Nikolaj Juhl Hansen, Uffe Nikolajsen, Betty Frederiksen og Charlotte Nolsøe Gøttler fra Rotary København Nord støtter allerede Fonden Fountain House:

Vi har valgt at støtte Fonden Fountain House. 

Det gør vi – og har vi gjort siden 2014 – med baggrund i disse forhold:

  • Vi ønsker at bidrage til, at psykisk sårbare personer får det bedre, ikke mindst med baggrund i at antallet af personer med disse udfordringer er støt stigende og forventes fortsat at være det i mange år fremover.
  • Det ønsker vi at gøre på mange fronter, dels som mentorer for at bringe personerne videre i livet, såvel arbejds- og studiemæssigt som privat, dels ved at stille vore ressourcer og netværk til rådighed for at etablere et så solidt fundament under Fountain House aktiviteterne, som tænkes kan.
  • Og det skaber stor energi og tilfredsstillelse at se, at indsatserne rent faktisk virker og skaber glæde blandt modtagerne.

Vi opfordrer derfor gode kolleger i Rotary og alle andre steder til også at give Fountain House en håndsrækning, et bidrag til at løfte denne væsentlige samfundsopgave. Vi uddyber naturligvis meget gerne ovenstående for andre, der også vil være med til at gøre en forskel for psykisk sårbare personer.

Fountain House har brug for 101 donationer på 200 kr. fra virksomheder og privatpersoner, for at støttebeløb kan blive fradragsberettiget efter Ligningslovens § 8 A.

Send 200 KR via MobilePay til 872593.

I kommentar-feltet oplyser du dit navn og CPR-nummer – eller din virksomheds navn og CVR-nummer. Det er afgørende, du husker teksten, ellers opnår vi ikke godkendelse fra SKAT. Samtidig giver du tilladelse til, at Fonden Fountain House må opbevare og behandle dine oplysninger til brug i forbindelse med din støtte.

Fonden Fountain House arbejder for at give mennesker med psykiske lidelser bedre adgang til arbejdsmarked, uddannelse og fællesskaber i civilsamfundet. Vi bygger bro mellem systemer og det levede hverdagsliv.

Mange tak for hjælpen!